Je tu nový školský rok a s ním okrem ranného vstávania prichádzajú aj zmeny do školských lavíc. Ako vás a vaše dieťa ovplyvnia?

Nový školský zákon prináša viacero zmien a my sme pre vás vypichli tie, ktoré by vás mohli zaujímať najviac. Viac zdravých potravín na školách, príspevok na dopravu, história interaktívnou formou, ale aj spájanie gymnazistov.

Zdravšie stravovanie na školách

Podľa odborného žurnálu International Journey of Epidemiology by sme mali prijať 800g ovocia a zeleniny denne. Slovensko na to, aby sa priblížilo k tomuto zdravému odporúčaniu dostane z Európskej únie 3,2 milióna € na podporu zdravšieho stravovania na školách. Preto sa od septembra 2017 na školách môžu vaše deti zoznámiť s novými školskými programami s názvom Školské mliekoŠkolské ovocie, ktoré by im mali zabezpečiť prísun lepších a kvalitnejších potravín s nižším obsahom cukru a bez umelých farbív.

Viac histórie pre deviatakov

Študenti deviateho ročníka sa budú učiť viac histórie. Namiesto doterajších dvoch hodín týždenne sa budú dejepisu venovať o jednu vyučovaciu hodinu navyše. Vytvorí sa tak u nich priestor na rozvíjanie kritického myslenia. Deti sa môžu tešiť na viac diskusií, návštev tematických múzeí, exkurzií či na používanie modernej technológie. Je dôležité, aby mladí ľudia poznali a pochopili dejiny. Keď pochopia odkiaľ prišli, potom budú vedieť kam chcú smerovať. 🙂

Príspevok na dopravu

Táto zmena je zaujímavá predovšetkým pre tých rodičov, ktorých dieťa navštevuje základnú alebo špeciálnu  školu, ktorá sa v mieste bydliska síce nachádza, ale nevyučuje predmety v jazyku, v ktorom by sa deti chceli vzdelávať. Príspevok na dopravu predstavuje veľkú pomoc hlavne pre rodiny, kde dochádzanie do školy na rodinnom rozpočte naozaj cítiť. Cieľom tejto zmeny je priniesť kvalitné vzdelanie pre naozaj všetky deti, za rovnakých podmienok.

Novinky aj pre gymnáziá

Zákon po novom dovoľuje spájanie jednotlivých tried rovnakého ročníka do skupín, v ktorých sa budú spoločne venovať jednému predmetu. Pôjde o predmety akými sú informatika, cudzie jazyky, náboženstvo alebo laboratórne cvičenia. Okrem toho, že to školám aj učiteľom ušetrí nejaké hodiny navyše, bude to mať za následok aj lepšie vzťahy medzi triedami. Veď si sami spomeňte, aké zaujímavé boli spojené hodiny telesnej výchovy.

Prajeme vám a vašim deťom okrem zdravých obedov a desiat aj prianie, nech sú zmeny na školách príjemným začiatkom tohto školského roka.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.