Aké sú výhody živnosti, v čom sa líši od s.r.o. a ako si ju založíte hoci aj z vlastnej obývačky? Postup a podmienky na založenie živnosti sme zhrnuli do nasledujúcich riadkov.

Je živnosť výhodnejšia ako s.r.o.?

Na túto otázku zrejme neexistuje jednoznačná odpoveď. Podnikanie prostredníctvom živnosti alebo eseročky má svoje plusy aj mínusy. V prospech živnosti hovoria najmä rýchlosť a cena pri jej zakladaní. Podnikať môžete začať prakticky už dňom jej ohlásenia. Správny poplatok za založenie živnosti je 5 eur za každú voľnú a 15 eur za každú viazanú živnosť. Zriadiť si ich môžete neobmedzené množstvo.

Ak sa rozhodnete založiť si eseročku, počítajte s oveľa vyššími vstupnými nákladmi. Zápis do obchodného registra vás bude stáť 300 eur, pričom je potrebné disponovať imaním v minimálnej výške 5000 eur. Na vybavenie s.r.o. potrebujete viac dokumentov, napríklad súhlas daňového úradu, list vlastníctva k nehnuteľnosti, v ktorej bude mať firma sídlo alebo nájomnú zmluvu, ak si kanceláriu prenajímate. Zápis do Obchodného registra trvá zvyčajne niekoľko týždňov. V prospech s.r.o. však môže hrať spôsob ručenia za záväzky. Vlastník totiž neručí osobným majetkom, ale majetkom spoločnosti.

Založenie živnosti online

Živnosť si môžete založiť na príslušnom okresnom úrade v mieste vášho trvalého bydliska. Predložíte formulár ohlásenia voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti, ktorý ja zároveň aj žiadosťou o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Vo formulári sa nachádza zoznam ďalších dokladov, ktoré musíte priložiť. Ak máte inú adresu podnikania, ako je adresa vášho trvalého bydliska, je potrebné preukázať oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti. Okrem toho platia aj všeobecné podmienky, ako vek nad 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

Vhodnou alternatívou k návšteve úradu môže byť založenie živnosti online. Urobiť tak môžete na www.slovensko.sk. Musíte však vlastniť elektronický občiansky preukaz, čítačku naň a softvér k jej používaniu. Samozrejmosťou je počítač s prístupom na internet. Ďalej budete potrebovať vyššie spomínané dokumenty k získaniu živnostenského oprávnenia, tentoraz však v elektronickej podobe.

Poistenie podnikania

V riskantnom podnikateľskom prostredí je v každom prípade veľmi vhodné zvážiť poistenie podnikateľov. Poistiť je možné samotný majetok, tak aj vašu zodpovednosť či už všeobecnú alebo profesijnú pri výkone vašej činnosti. Podnikateľovi vyplýva zo zákona aj povinnosť zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu. Poistenie ponúka podnikateľom potrebné krytie zodpovednosti v prípade vzniku environmentálnej škody na vode a pôde. Pokuty sú vysoké, tak nezabudnite na svoje povinnosti.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.