Vonkajšie teploty sa v ostatných dňoch rapídne znížili, a to znamená aj začiatok vykurovacieho obdobia. Stihli ste si pred zimou nechať skontrolovať komín? Ak nie, máte naozaj najvyšší čas.

Nech je komín radšej čistý

Stačí naozaj len tenká vrstva sadzí, pavučín či iných nahromadených nečistôt a riziko požiaru sa výrazne zvyšuje. V priemere až osem z desiatich požiarov vzniká z dôvodu zaneseného komína alebo dymovodu. Navyše sa pri horení paliva a odťahu spalín cez nevyčistený komín môže časť splodín dostávať naspäť do miestnosti, čo má samozrejme neblahý vplyv na vaše zdravie. Čistenie komína by ste teda v žiadnom prípade nemali zanedbávať.

Čistenie vo vlastnej réžii

Rozhodli ste sa, že vymetanie komína vezmete do vlastných rúk? S našimi radami vám to pôjde ľahšie.

Pripravte si drôtenú kefu. Komíny majú dvoje dvierka. Vrchné slúžia na vymetanie sadzí. Cez spodné môžete nazrieť dovnútra a zistiť mieru znečistenia. Použite na to napríklad zrkadielko. Cez neho uvidíte aj oblohu a získate predstavu, koľko sadzí je usadených vo vnútri (môžu sa tam nachádzať aj uviaznuté mŕtve vtáky).

Otvorte vrchné dvierka a ťahavým pohybom uvoľňujte sadze. Budete počuť, ako sa sypú k päte komína. Uvoľnené sadze potom cez spodné dvierka vyberte pomocou lopatky. Nezabudnite si pritom chrániť dýchacie cesty napr. respirátorom.

Opäť použite zrkadielko, aby ste skontrolovali, ako je komín vyčistený. Ak ste s výsledkom spokojní, poznačte si dátum čistenia. Budete tak vedieť, kedy je potrebné komín opäť vyčistiť.

Kontrolu komína môžete robiť počas roka aj viackrát. Pamätajte však, že domáce čistenie vám negarantuje 100% kvalitu čistenia a v prípade poistnej udalosti vás do veľkej miery znevýhodňuje. Riešením môže byť privolanie kominára, ktorý síce čistenie nevykoná, ale môže vám komín skontrolovať a vydať o jeho stave správu.

Šťastie chodí s kominárom

Ak máte obavy, či svojpomocné čistenie zvládnete, zverte revíziu komína odborníkovi. Spoľahlivého a overeného kominára môžete vyhľadať cez Komoru kominárov Slovenska, ktorá združuje certifikovaných odborníkov na celom Slovensku. Výhodou odborného vyčistenia je nielen to, že komín bude naozaj pred sezónou v perfektnom stave, ale o revízii budete mať aj doklad, tzv. revíznu správu. Tá sa vám môže zísť v prípade požiaru, zadymenia alebo inej poistnej udalosti. Bez revíznej správy by vám poisťovňa nemusela vykompenzovať škody na majetku či zdraví v plnej výške. Okrem toho, stretnúť kominára a chytiť sa pritom za gombík, je vždy milým zážitkom.

Koľko za to?

Cena za vymetenie a revíziu komína sa pohybuje v rozpätí od 10 do 30 eur a závisí od lokality aj typu komína. K nákladom treba ešte pripočítať dopravu. Ak chcete ušetriť, dohodnite sa so susedmi na vyčistení komínov v rovnakom termíne, znížite tým poplatky za dopravu. Podľa hasičov je zanedbané čistenie komína najčastejším dôvodom požiarov v domácnosti. Preto je správne si nehnuteľnosť a domácnosť aj poistiť. V porovnaní s tým, akú škodu by mohol spôsobiť požiar, je cena za odbornú kontrolu komína či dobrú poistku naozaj zanedbateľná.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.