Ak ste väčšinu života bývali v paneláku, pravdepodobne ste zažili situáciu, kedy ste vytopili susedov vy alebo oni vás. Väčšinou nejde o cielenú susedskú pomstu, ale obyčajnú nehodu. Viete, ako postupovať, ak sa na vašom strope objavia mokré fľaky?

Odstráňte príčinu

Hneď, ako si všimnete poškodenie na stene alebo strope vášho bytu, zabráňte ďalším škodám. Udalosť okamžite ohláste susedovi alebo domovému dôverníkovi. Ten by mal čo najskôr odstaviť prívod teplej i studenej vody. Po tom, čo sused zastaví šírenie škody, vypnite bytové ističe a odstráňte citlivé predmety z blízkosti poškodeného miesta (televízor, počítač…).

Fotodokumentácia a nahlásenie škody

Po odstránení všetkých potenciálnych rizík urobte fotodokumentáciu, napríklad cez mobil a následne kontaktujte poisťovňu. Môžete tak urobiť prostredníctvom non-stop zákazníckeho servisu, ktorý poskytuje prakticky každá dobrá spoločnosť, alebo poistnú udalosť nahláste online. Po tom, čo udalosť oznámite, počkajte na zamestnanca poisťovne, ktorý zhodnotí rozsah škôd a spíše všetky potrebné dokumenty. Pred obhliadkou poškodeného miesta by ste škody nemali za žiadnych okolností opravovať, ani poškodené miesto upratovať. Mohli by ste zničiť dôležité dokumentačné materiály, čo by mohlo celé vybavenie poistnej udalosti zdržať alebo ohroziť. Odporúčame vám sústrediť sa len na práce, ktoré sú nevyhnutné pre stabilizáciu situácie a zabránenie rozširovaniu škody.

Aplikácia na pomoc

Pri nehodách a živelných pohromách sa treba napriek stresu rýchlo zorientovať, v krátkom čase urobiť tie správne úkony a na nič nezabudnúť, aby nenastali ďalšie finančné straty. V takýchto situáciách vám poradí aplikácia Kooperativa Help. Nájdete v nej prehľadný návod všetkých úkonov, ktoré je potrebné pri vzniku konkrétnej poistnej udalosti uskutočniť. Tieto informácie môžu mať rozhodujúci vplyv na výplatu poistného, preto ich určite nepodceňujte.

Po odovzdaní všetkých informácií poisťovni už samozrejme môžete dať poškodené miesto do poriadku. Poisťovňa vám v dohodnutej lehote náklady spojené s náhradou škody vyplatí podľa zmluvných podmienok.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.