S rozvojom vášho podnikania prirodzene súvisí aj rozširovanie pracovného tímu. Jeden človek zvládne len obmedzené množstvo práce, preto je príjem nových ľudí rozšírením portfólia nevyhnutný. Ako sa však chrániť proti nástrahám škôd spôsobených zamestnancami a efektívne zabezpečiť duševné vlastníctvo vašej firmy?

Rozširovanie pracovného tímu nesúvisí len s nárastom zamestnaneckej agendy, ale aj podnikateľského rizika. Aby ste mohli pokojne spávať a z vašich zamestnancov mali viac osohu než starostí, pripravte sa na prípadné problémy vopred. Prekvapiť vás môže naozaj čokoľvek. Problémy najčastejšie vznikajú chybami z nepozornosti alebo odchodom kľúčových ľudí z tímu.

Ochrana prístupu k interným systémom

S rýchlym rozvojom informačných technológií vo firmách súvisí aj prístup zamestnancov do interných systémov a aplikácií. Väčšina firiem si na svoj softvér nedáva pozor a pri odchode zamestnanca ani len nezmení heslo. Problém je v nastavení príliš benevolentných pravidiel zo strany zamestnávateľa.

Ak to váš softvér umožňuje, vždy ho zabezpečte individuálnym heslom a účtom, ktorý je viazaný na konkrétneho zamestnanca. Pri jeho odchode ho môžete pohodlne deaktivovať, čím zabránite zneužitiu firemných údajov. Zvlášť opatrný buďte v prípade, že aplikácie obsahujú aj informácie o vašich klientoch. Tie totiž podliehajú pravidlám o ochrane osobných údajov a ich stratou by ste porušili zákon.

Zlyhanie kľúčového člena tímu

Nový projekt sa takmer chýli ku koncu a vám stačí zapracovať už len niekoľko pripomienok, kým vystavíte faktúru. To však ešte neviete, že sa na vás “vykašľal” dôležitý člen tímu a vy nemôžete odovzdať projekt včas. Budete musieť znášať sankcie za nesplnenie termínu a zamestnanca môžete nanajvýš okamžite prepustiť.

Žiaľ, aj takéto situácie môžu vo vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa nastať a je vašou úlohou ich vyriešiť. V prípade, že ide o človeka, ktorý je pre projekt alebo činnosť firmy nevyhnutnou posilou, môžete v pracovnej zmluve definovať jeho zodpovednosť nad rámec zákonníka práce (napr. zodpovednosť za včasné odovzdanie projektu).

Ak by v niektorej fáze procesu odišiel bez toho, aby vás o tom včas informoval, môžete sankcie za nesplnené termíny alebo kvalitu výstupov presunúť na jeho plecia, a tým chrániť financie vašej spoločnosti.

Vhodným dodatkom pracovnej zmluvy je aj tzv. NDA (Non Disclosure Agreement), čiže dohoda o mlčanlivosti. Tento dokument je často využívaný najmä v podnikateľských oblastiach, ktoré podliehajú silnému konkurenčnému boju.

Škoda spôsobená zamestnancom

Každý z nás zažil situáciu, v ktorej neúmyselne poškodil majetok alebo ešte horšie, zdravie iného človeka. V prípade, že ide o škody v zamestnaní, môžete využiť tzv. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

Tento produkt dnes ponúka každá dobrá poisťovňa a takúto poistnú ochranu v prípade nehody určite ocení každý zamestnávateľ aj zamestnanec. Poistenie môžete uzavrieť vy ako zamestnávateľ pre svojich zamestnancov, alebo to necháte na individuálnu voľbu vašich ľudí. Ak sa rozhodnete riešiť poistenie z pozície zamestnávateľa, odporúčame vám využiť služby spoločnosti Kooperativa, ktorá vám ponúkne skupinové poistenie, súčasne aj so zľavou pre väčší počet zamestnancov.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.