Prudké a nárazové prietrže dokážu spôsobiť vážne škody na majetku. Okrem striech či okien sú najohrozenejšie pivnice. Viete, ako predísť ich vytopeniu?

Izolácia spodnej časti domu

Jedným z riešení, ako chrániť pivničný priestor, je hydroizolácia. Dnes už býva súčasťou väčšiny novostavieb. Jej zmyslom je chrániť dom nielen pred vytopením, ale aj pred vplyvmi podzemnej vody a vlhkými múrmi. Hydroizolácia však musí byť navrhnutá priamo na mieru domu a podľa typu okolia, v ktorom je postavený. Pri výbere izolácie treba zohľadniť druh základovej pôdy, stupeň jej priepustnosti aj najvyššiu hladinu podzemnej vody. Po zvážení všetkých okolností dokáže hydroizolácia zabezpečiť takmer stopercentnú nepriepustnosť objektu. Musí byť však vybudovaná skutočne dôkladne a na mieru konkrétnym podmienkam.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistka pre váš majetok by mala byť samozrejmosťou. Ak sa však váš dom alebo byt nachádza v blízkosti potoka, rieky či jazera, s poistením nehnuteľnosti vôbec nečakajte. Potôčik, pretekajúci popri vašom dome, môže vyzerať celý rok ako nevinný prúd vody, pri prívalových dažďoch sa však razom môže zmeniť na riavu, ktorá nenechá kameň na kameni. Okrem domu si proti povodniam môžete jednou poistkou poistiť aj chatu, garáž či záhradný altánok.

Nie je poistenie ako poistenie

Na trhu nájdete mnoho druhov poistenia nehnuteľnosti, preto treba vyberať dôkladne a s rozumom. Pri výbere sa uistite, že zvolené poistenie sa vzťahuje aj na povodne a záplavy. Rovnako nie je pravidlom, že poisťovňa automaticky poistí vašu nehnuteľnosť proti vodnému živlu. Niektoré poisťovne tak odmietnu urobiť, ak sa váš dom nachádza v oblastiach s častým výskytom povodní a záplav, kde tieto prírodné katastrofy nie sú náhodným javom.

Výhodou poistenia Bezstarostný domov je, že ho môžete využiť na nehnuteľnosť v akejkoľvek lokalite a bez ohľadu na frekvenciu povodní. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v záplavovej oblasti, budovu si ako fyzická osoba poistíte, no poistenie vám platiť nebude, ak je zmluva dojednaná 10 dní pred vznikom povodne. Dôležitou podmienkou je stav budovy. Ak je dom výrazne poškodený, poisťovňa ho považuje za príliš rizikový a nepoistí ho. Na druhej strane sa tento druh poistenia vzťahuje aj na okolité stavby ako garáž, altánok, ploty, ale aj na chaty či chalupy. Nezabúdajte aj na interiér poistenej nehnuteľnosti a rozhodnite sa aj pre poistenie domácnosti.

Najprv všetko zdokumentujte, až potom upratujte

Prvé, čo poisťovňa vyžaduje, je fotodokumentácia škôd spôsobených prírodnou katastrofou. Ideálne je postihnuté miesto zdokumentovať čo najskôr, teda bezprostredne po incidente. Je dôležité, aby všetky poškodené veci zostali nedotknuté až do príchodu pracovníka poisťovne, ktorý vykoná obhliadku. Alebo ak je potrebné pre vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť budovy začať škody odstraňovať, fotodokumentáciu si spravte sami. Pre istotu sa skontaktujte s poisťovňou čo najskôr a informujte sa o postupe.

Záplavy dokážu nehnuteľnosť zmeniť na nepoznanie a škody sa môžu vyšplhať na desiatky tisíc EUR. Rátajte s tým, že vyplatenie peňazí z poistky za škodu môže trvať aj niekoľko mesiacov. Aby ste mali peniaze z poistky čo najrýchlejšie, môžete požiadať o tzv. preddavok na pokrytie nákladov na odstraňovanie škôd. To, či poisťovňa poskytuje aj túto službu, si overte ešte pred podpisom zmluvy.

Nepodceňujte silu prírodných živlov. Buďte opatrní a informujte sa o možnostiach poistenia nehnuteľnosti.

Vedeli ste o tom, že všetky existujúce poistné zmluvy a poistné udalosti môžete sledovať na klientskom portáli poisťovne KOOPERATIVA? Stačí sa prvýkrát zaregistrovať a potom môžete jednoducho kontrolovať zmluvy, poistenia, stav riešenia vašej poistnej udalosti, či dokonca uhrádzať poistné.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.