Hodiny, dni, či dokonca týždne trávite za volantom, a to aj vtedy, keď počasie nespolupracuje. Máte na pleciach obrovskú zodpovednosť nielen za vlastnú bezpečnosť, ale aj za zverené vozidlo, tovar a najmä spolujazdcov či ostatných účastníkov premávky. Áno, presne taký je údel vodiča z povolania. Dodržiavanie dopravných predpisov a neustála ostražitosť sú preto viac než na mieste!

Nešťastie nechodí po horách…

Či už ste taxikár, vodič autobusu, nákladného vozidla, kuriér alebo obchodný cestujúci, jedno máte spoločné – dennodenne sedíte za volantom a zdolávate nespočetné množstvo kilometrov. Každý deň ste tak vystavený obrovskému riziku dopravnej nehody. Ako profesionál síce dodržiavate predpisy, nevyhnutné prestávky na oddych, no aj napriek vášmu ukážkovému prístupu sa môžete ocitnúť v kolíznej situácii. Dopravnú nehodu môže spôsobiť iný, menej zodpovedný účastník cestnej premávky. Mnohé z takýchto situácií nemožno predvídať, ani sa im (aj napriek vašim skúsenostiam) vyhnúť. Dôsledky takýchto nehôd pritom môžu byť veľmi vážne, žiaľ, často aj s trvalými následkami na zdraví.

Zatiahnite záchrannú brzdu

Nepriaznivý zdravotný stav ide ruka v ruke s celým radom komplikácií nielen v osobnom, ale i pracovnom živote. Ak ste vodičom z povolania, neschopnosť riadiť vozidlo z dôvodu telesného či mentálneho postihnutia nie je práve najpríjemnejšou predstavou. Dlhodobá práceneschopnosť alebo dokonca trvalá strata zamestnania citeľne ochromí vaše finančné príjmy, čo môže nepriaznivo ovplyvniť chod celej vašej domácnosti. Myslite preto už teraz na kvalitné poistenie, ktoré vám v prípade takejto nešťastnej udalosti pomôže celú situáciu, hlavne po finančnej stránke, ľahšie zvládnuť.

Riešenie, ktoré sa vám vyplatí

A to doslovne. Vodič plus je špeciálne poistenie pre vodičov, ktoré vám poskytne finančné plnenie v prípadoch, kedy zo zdravotných dôvodov nemôžete riadiť vozidlo, a tým vykonávať vaše povolanie. Finančné krytie nie je podmienené odobratím vodičského preukazu a nie je ani účelovo viazané, preto ho môžete čerpať rôznymi spôsobmi. Peniaze z poistenia môžete využiť na financovanie liečebných nákladov, prestavbu vozidla v súvislosti s invaliditou alebo preklenutie obdobia, počas ktorého absentuje váš mzdový príjem. Vyplatené financie určite pomôžu zmierniť vplyv vzniknutej situácie na váš každodenný život, preto by ste ako profesionál mali zvážiť poistenie už na začiatku vašej vodičskej kariéry. Pre istotu.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.