Od januára 2018 sa zrušil štátny príspevok pre mladých a vystriedal ho daňový bonus. Zmena sa dotkla všetkých úverov, o ktoré požiadajú mladí vo veku od 18 do 35 rokov. Čo to presne znamená a ako sa vás táto zmena dotkne?

Čo je to daňový bonus

Daňový bonus predstavuje formu priamej daňovej úľavy od štátu pre mladých, ktorí chcú kupovať nehnuteľnosť v tomto roku a budú žiadať o úver v banke. Na rozdiel od štátneho príspevku ide o podporu vo forme daňovo odpočítateľnej položky v daňovom priznaní. Ak teda splníte podmienky, tak budete môcť v daňovom priznaní za rok 2018 požiadať o vrátenie časti zaplatených úrokov. Aj to len do výšky 400 €, pričom daňový bonus je limitovaný aj výškou úveru, z ktorého sa bude počítať a to sumou 50 000 €.

Podmienky pre požiadanie o daňový bonus za rok 2018:

  • 18 až 35 rokov
  • príjem do 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy v SR (cca 1 235 eur)

Ako to bude fungovať?

Na konci roka 2018 (alebo na začiatku 2019) by ste mali od banky dostať potvrdenie o výške zaplatených úrokov, z čoho sa odpočíta 50 % sumy a podľa toho si budete môcť uplatniť výšku daňového bonusu. Zjednodušene si predstavme, že ak za rok 2018 zaplatíte banke na úrokoch 700 eur, tak polovica z tejto sumy predstavuje 350. Ak teda splníte všetky podmienky, tak by vám štát mal vrátiť na daniach 350. Ak zaplatíte banke za celý nasledujúci rok na úrokoch 1000 eur, polovica z tej sumy je 500, ak splníte všetky podmienky, tak vám štát (správca dane) na úrokoch vráti maximálne 400, aj napriek tomu, že ste banke zaplatili na úrokoch viac.

Výhoda? Možno

Nevýhodou daňového bonusu oproti štátnej prémii je, že vám nezníži samotnú mesačnú splátku, ale štát vám spätne vráti peňažné prostriedky po roku splácania úveru. A navyše oň budete musieť požiadať sami v daňovom priznaní. Výhodný môže byť pre tých, ktorí žiadajú o úver na vyššiu sumu ako 80 000 eur. Na daňovom bonuse tak ušetríte viac peňazí, ako keby ste si brali úver za podmienok štátnej prémie v roku 2017.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.