Veľa ľudí si myslí, že poistenie bývania je jednorazovou záležitosťou. S rekonštrukciou vášho domova alebo kúpou nového zariadenia však prichádzajú aj zmeny v poistkách. Kedy sa oplatí prehodnotiť vaše poistenie bývania?

Na čo si treba dať pozor – nehnuteľnosť vs. domácnosť

Ak ste v minulosti svoju domácnosť alebo nehnuteľnosť poistili, prejdite si opätovne vaše poistné podmienky. V prvom rade je obrovský rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Vysvetlíme vám to na názornom príklade. Predstavte si že váš príbytok (či už byt alebo dom) pomyselne otočíme hore nohami. Všetko to, čo nie je pevne zabudované a vedeli by ste to „vysypať“ je kryté poistením domácnosti (elektronika, stoličky, sedačka, televízor, ostatné hnuteľné veci). Naopak to, čo by sa ani len nepohlo (zabudované okná, dvere, krb, sanita či vstavané skrine) je kryté poistením nehnuteľnosti (všetko to, čo sa nehne).

Čo to znamená?

Ak nemáte poistenie domácnosti a máte poistenú iba nehnuteľnosť, tak v prípadne krádeže drahého televízora nebudete mať nárok na jeho odškodnenie z poistenia nehnuteľnosti. Na druhej strane, ak aj máte poistenú domácnosť, no medzičasom ste kupovali nový televízor, ktorého hodnota je napríklad 600 €, pričom poistenie domácnosti vám kryje maximálnu škodu pre televízor len do sumy 200 €, tak vám poisťovňa v prípade škody preplatí sumu iba do výšky maximálne 200 €. A práve na takéto malé, no v konečnom dôsledku veľké rozdiely v poistení by ste si mali dať pozor.

Čo poistenia vo všeobecnosti zahŕňajú?

V poistení domácnosti ako aj v poistení nehnuteľnosti je väčšinou zahrnutá škoda spôsobená živelnými pohromami (povodne alebo silný vietor), krádežou alebo lúpežou, vandalizmom, požiarom, vodovodnými poruchami, skratom, nepriamym úderom blesku, či zodpovednosťou príslušníka domácností (napríklad dieťaťom). Líšia sa hlavne v tom, ktorá časť majetku je poškodená a do akej výšky máte nárok na jej odškodnenie. Predstavte si, že vám zlodej pri krádeži počítača poškodí aj vchodové dvere. V prípade poistenia domácnosti máte nárok na odškodnenie ukradnutého počítača, naopak v prípade poistenia nehnuteľnosti máte nárok na odškodnenie poškodených dverí.

Nový nábytok rovná sa nová poistná zmluva

Ak ste kupovali nový nábytok a zakúpili ste k tomu aj nové elektrospotrebiče, vaše poistenie domácnosti by ste mali prehodnotiť. Hodnota vášho majetku sa totiž zmenila, a tým pádom vaša domácnosť nie je poistená na správnu sumu. Každá časť majetku sa pri plnení škodovej udalosti posudzuje individuálne podľa poistných podmienok a do istej miery má aj časové opotrebenie vplyv na celkovú hodnotu škody.

Kedy poistku prehodnotiť

Renováciu domáceho poistenia zvážte vtedy, keď sa výrazne zvýšila hodnota vášho majetku, a to v týchto prípadoch:

  • keď ste kupovali nový nábytok
  • keď ste kupovali nové elektrospotrebiče
  • keď ste zdedili majetok, starožitnosť alebo ceninu, ktorú uchovávate doma
  • keď ste menili staré okná alebo dvere za nové.

Taktiež sa uistite, že máte správne ohodnotenú domácu poistku, ak odchádzate na dlhší čas z domu (napr. na dovolenku). Ak ste napríklad v máji tohto roka kúpili novú širokouhlú televíziu s reproduktormi, ktorú vám počas vašej júnovej dovolenky odcudzí lupič, poisťovňa vám túto škodu nemusí preplatiť, pokiaľ ste nenavýšili sumu vašej domácej poistky.

Preto nečakajte a renovujte svoje staré poistenie bývania čo najskôr. Ak neviete, čo máte poistené, skontrolujte si to na eKOOPERATIVA.

Pre viac informácií o poistení bývania sa informujte priamo na pobočke poisťovne KOOPERATIVA alebo na infolinke 0800 120 000.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.