Poistenie slúži predovšetkým na finančné krytie škody v núdzi. V určitých prípadoch však poisťovňa môže žiadať náhradu škody od vás samotných. Ako je to možné? Vysvetlíme si to na príklade.

Čo je to regres?

Regres je postih, vymáhanie záväzku,  ktorý už bol vyplatený poistenému od toho, kto úmyselne alebo neúmyselne spôsobil udalosť, ktorá je predmetom postihu. Môže to byť regres za neskoré hlásenie poistnej udalosti, za neposkytnutie súčinnosti, za spôsobenie škody pod vplyvom alkoholu a pod.

Príklad a vysvetlenie

Za všetkým hľadaj chybný hriankovač. Eva a Ľuboš Horváthovci sú mladá trojčlenná rodina tešiaca sa z malej dcérky Kristínky a z prvého vlastného bývania. Ešte pred narodením dieťaťa sa od Ľubošových rodičov presťahovali do útulného bytu na sídlisku. Keďže v mladom veku rodičia nemali dostatok finančných prostriedkov, byt si zariaďovali postupne, prevažne lacnejšími spotrebičmi z výpredajov.

Jedného dňa, keď sa vracali z celodenného výletu, čakalo ich doma nemilé prekvapenie. Vylomené dvere a zadymené steny vo väčšine bytu len dokumentovali to, čo sa dozvedeli od prítomných hasičov. V ich byte došlo k skratu hriankovača a keby nebolo včasnej reakcie susedov, zrejme by vyhoreli. Už takto zadymené steny a všetko zariadenie bytu predznamenávali škodu, s ktorou by si mladá rodina poradila len ťažko. Jediným šťastím v danom momente bolo, že Ľuboš pri kúpe bytu nenechal nič na náhodu a napriek počiatočným Eviným výhradám zaobstaral poistenie domácnosti. „Hlava rodiny“ teda hneď kontaktovala poisťovňu a po obhliadke bolo jasné, že im škodu vo výške 2500 eur preplatia.

Po dvoch týždňoch, kedy prebiehali v byte opravy škôd, sa Horváthovci nasťahovali späť domov. Znie to ako šťastný koniec, no skutočná komplikácia ešte len mala prísť. Dym sa totiž na základe fyzikálnych vlastností šíri smerom nahor. Zadymenie v byte Horváthovcov bolo také veľké, že zasiahlo ich susedov, ktorí majú byt nad nimi. Keďže sú aj oni poistení, mysleli si, že podobne ako v prípade Horváthovcov vyrieši problém ich poisťovňa. Tá škodu 1200 eur naozaj susedom vyplatila. Po dvoch mesiacoch sa ju však rozhodla spätne vymáhať práve od Horváthovcov. Na takúto situáciu skutočne ani nepomysleli a opäť skontaktovali svoju poisťovňu. Podľa nej však vinu za škodu nenesú jej klienti, ale obchod, u ktorého lacný hriankovač kúpili.

Kruh sa ale na prekvapenie zúčastnených neuzavrel ani tu. Maloobchod, v ktorom hriankovač kupovali, všetky hriankovače inkriminovanej značky dočasne stiahol z predaja a odvolal sa na výrobcu z Taiwanu. Ten sa, po niekoľkých mesiacoch intenzívnej komunikácie, k výrobnej chybe priznal a vyplatil škodu, ktorú nárokovala poisťovňa od obchodníka.

Kedy sa uplatňuje regres

Regres zo strany poisťovne môže byť uplatnený samozrejme aj pri množstve iných situácií. Patrí sem napríklad úmyselné konanie poistníka, vedúce ku škode (napríklad fingované havárie vozidiel). Ďalšou, častou situáciou je napríklad požitie návykových látok alebo alkoholu pred jazdou šoférom, ktorý zaviní dopravnú nehodu. Do regresného konania patrí aj úraz na zľadovatenom chodníku, za ktorý nesie zodpovednosť majiteľ budovy.

Či už ste vlastníkom bytu, auta alebo majiteľom firmy, pamätajte, že regres sa vás týka. Pri výbere poistného krytia treba na takúto situáciu vždy myslieť a zvoliť si také poistenie, ktoré poskytuje dostatočne vysokú poistnú sumu a chráni proti čo možno najširšej škále poistných situácií.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.