Napriek vašej opatrnosti sa môžete stať účastníkom dopravnej nehody. Nemusíte ju zaviniť vlastným konaním, nezvládnutou rýchlou jazdou či požitím nadmerného množstva alkoholu. Jednoducho vám cestou z práce niekto nedá na frekventovanej ceste prednosť.

Stáva sa to denne. Preto je dobré byť pripravený. Nemusíte byť priamym účastníkom dopravnej nehody, vďaka vedomostiam o postupe v takejto situácii však môžete podať pomocnú ruku tým, ktorí toľko šťastia nemali.

Ako správne postupovať v prípade dopravnej nehody na Slovensku?

1. Privolajte políciu, ak:

  • • sa pri dopravnej kolízii zraní alebo usmrtí osoba,

 

  • • vecná škoda na jednom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí presahuje 4 000 eur,

 

  • • bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, cestná komunikácia alebo unikli nebezpečné látky,

 

  • • účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej priebeh,

 

  • • nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody,

 

  • • je vodič niektorého spomedzi zúčastnených vozidiel pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

 

Polícia má povinnosť prešetriť vašu škodovú udalosť aj v prípade krádeže vozidla a tiež v prípade jeho vykradnutia (poškodený zámok, ukradnuté osobné veci, autorádio a pod.).

2. Vyplňte tlačivo Správa/Záznam o dopravnej nehode

Postarajte sa o to, aby ho podpísal aj druhý účastník nehody. Rozhodne nevynechajte podrobný nákres jej vzniku.

Ak pri sebe Správu o dopravnej nehode nemáte, vymeňte si s druhým účastníkom telefónne čísla. Nezabudnite si poznačiť jeho meno a priezvisko, evidenčné číslo vozidla, typ vozidla a údaje o jeho poistení.

Požadované tlačivo ľahko nájdete online vďaka vyhľadávačom, na stránke alebo v pobočke svojej poisťovne. Tlačivo vždy noste v priehradke auta určenej na dokumenty. Máte ho tak po ruke vtedy, kedy je to nevyhnutné.

3. Vznik škody nahláste vašej poisťovni

Toto odporučte aj druhému poškodenému. Ak ste za vznik škody pri dopravnej nehode zodpovedný vy, vzniká vám povinnosť nahlásiť škodovú udalosť poisťovni písomne najneskôr do 15 dní od dňa nehody. Ak je vinníkom niekto iný, nahláste škodu jeho poisťovni.

Pre riešenie vašej poistnej udalosti predkladáte poisťovni základné dokumenty:

  1. 1. z oboch strán vyplnenú a oboma účastníkmi podpísanú Správu o dopravnej nehode,

 

  1. 2. kópiu Osvedčenia o evidencii vášho motorového vozidla spolu s kópiou preukazu o STK (v prípade vozidla staršieho ako 4 roky),

 

  1. 3. kópiu vodičského preukazu vodiča v čase nehody,

 

  1. 4. písomné uplatnenie škody (odovzdáva poškodený),

 

  1. 5. oznámenie o spôsobení škody (odovzdáva vinník).

 

Všetko potrebné pre vyplnenie tlačiva Správa/Záznam o dopravnej nehode nájdete na bielej karte:

  • • identifikačné údaje poisťovne,

 

  • • PZP identifikačné údaje,

 

  • • identifikačné údaje o vozidle,

 

  • • informácie o technickom preukaze,

 

  • • platnosť poistnej zmluvy,

 

  • • identifikačné údaje o držiteľovi vozidla.

 

Vašu bielu kartu nikdy nikomu neodovzdávajte. Trvajte na vytvorení jej kópie. Pre istotu ju majte odfotenú vo svojom mobile.

Ak je vaše auto v dôsledku dopravnej kolízie nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne. Služby, ktoré vám v rámci asistenčných služieb poisťovňa poskytne, sú individuálne a vychádzajú z druhu vášho poistenia. Viac informácií vám poskytnú call centrá alebo dostupné aplikácie, ktoré pomôžu aj v zahraničí, aby ste na žiaden krok nezabudli. Nájdete v nich aj priame linky na záchranárov a poisťovne.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.