Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka. Vždy má náladu vypočuť si vaše sťažnosti i radosti, neodvráva a vašu lásku vám opláca nezištne a rád. Týchto úžasných štvornohých dobíjačov energie jednoducho milujeme. No čo ak hafan nedobije len vašu energiu, ale napríklad aj takého poštára?

Aký pán, taký pes

Ako každý oduševnený chovateľ isto viete, že žiadne zviera (a teda ani pes), napriek svojej rozkošnosti, nie je iba živý prostriedok na hranie či maznanie. Starostlivosť a rovnako tak aj výchova psa sú nesmierne dôležité. No práve tieto aktivity mnoho majiteľov často (ne)vedomky opomína. U mnohých plemien psov pritom môže mať zanedbanie výchovy a výcviku neblahé dôsledky odzrkadľujúce sa na ich správaní. Takisto aj zanedbanie nevyhnutnej starostlivosti, kedy psík žije v nevyhovujúcich podmienkach, sa môže negatívne odraziť na jeho psychickom vývine. Pes môže byť traumatizovaný, agresívny a jeho chovanie nepredvídateľné. A tak sa môže ľahko stať, že váš chlpáč jedného pekného dňa niekoho napadne.

Tu strážim ja

Vy, ako starostlivý chovateľ, sa o svojho štvornohého kamaráta ukážkovo staráte, venujete mu dostatok pozornosti, lásky i potrebného výcviku. Stal sa nielen strážcom vášho majetku, ale aj právoplatným členom rodiny. No aj napriek dokonale vyhovujúcim podmienkam sa raz stane to, čo nikto nečakal – váš pes zaútočí. V šoku zostanete vy, rovnako šokovaný zostane aj človek, ktorého váš pes napadol. Hlavou vám víri zmätená otázka: „Prečo to urobil? Veď doteraz nikdy na nikoho nezaútočil!“ Spoľahlivú odpoveď pravdepodobne pozná len váš pes. Pokiaľ však osoba, ktorú pohrýzol, vstúpila na váš pozemok, za bránu vášho domu, váš pes ho (v podstate správne) vyhodnotil ako narušiteľa, ktorý u vás doma nemá čo hľadať. A tak jednoducho konal svoju „psiu povinnosť“ a ochraňoval vás pred ním. Napadnutá osoba pritom môže utrpieť nevinný hryzanec, ale aj rozsiahle tržné rany vyžadujúce si lekárske ošetrenie, nasadenie liekov či dokonca práceneschopnosť (niekedy aj s trvalými následkami). Ako v takom prípade postupovať?

Aby život nebol pod psa

Ako majiteľ psa ste v prvom rade povinný zájsť so psom k veterinárovi na nevyhnutné vyšetrenia (napr. vylúčenie besnoty a pod.). Ďalej ste povinný nahlásiť poškodenému svoje údaje vo veci prípadného vymáhania odškodného. Odškodné pritom závisí od rozsahu ujmy na zdraví, ktorú vyšpecifikuje lekár na základe bodovacej stupnice. Poškodený môže následne žiadať náhradu z titulu bolestného, kompenzáciu nákladov na nevyhnutné ošetrenie a liečbu, či krytie trvalých následkov. Nemajte obavy, náklady na odškodnenie môžete bezstarostne vykryť z poistenia domácnosti. Váš štvornohý miláčik je predsa jej právoplatným členom. Do budúcna sa však snažte opakovaným útokom v maximálnej miere zamedziť – môžete tak urobiť používaním vôdzky, ochranného náhubku a samozrejme riadnym označením objektu ,,POZOR ZLÝ PES!“

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.