Hypotéky vo výške 100 % z ceny nehnuteľnosti sú nenávratne preč. Výšku úveru na bývanie ovplyvní čistý ročný príjem a väčšina záujemcov o hypotéku sa bude musieť spoľahnúť aj na vlastné úspory.

Výšku hypotéky ovplyvní priemerný ročný plat žiadateľa

Jedným z nových opatrení pri posudzovaní výšky hypotekárneho úveru je ročný plat žiadateľa. Okrem neho banka počíta do celkovej zadĺženosti aj existujúce úvery a splátky, celkové ročné výdavky a aj splátky za novo poskytnutý úver. Tieto kritériá platia pre úvery na bývanie aj pre spotrebiteľské úvery. Zmeny sa však netýkajú existujúcich úverov, ani úverov, ktoré sú využívané na refinancovanie existujúcich pôžičiek.

Strop zadĺženia

Zavedené pravidlá by mali bankám aj záujemcom o úver dať väčšiu istotu, že žiadateľ bude mať prostriedky na splácanie hypotekárneho úveru. Preto jeho výšku určujú nasledovné kritériá: ročný plat žiadateľa a priemerné ročné výdavky. Výsledná čiastka sa vynásobí číslom 8, parametrom, ktorý stanovila Národná banka Slovenska. Čiže maximálna výška hypotéky je tak 8-násobkom čistého ročného príjmu všetkých spoludlžníkov.

Tu však prichádza obmedzenie, ktoré sa týka najmä domácností s nižším príjmom. Žiadateľ je totiž povinný, po odrátaní všetkých výdavkov, disponovať aspoň 20-percentnou finančnou rezervou.

V praxi to znamená, že z celkového príjmu domácnosti banka odčíta priemerné ročné výdavky. To znamená životné minimum 193 € na žiadateľa, 140 € na manželku a deti a mesačné splátky vrátane novo poskytnutého úveru.

100 % krytie dostane jeden z desiatich

Budúci žiadatelia o hypotéku sa budú musieť spoľahnúť aj na svoje vlastné prostriedky. Môže za to tzv. Loan to Value (LTV) indikátor, ktorý hovorí o výške úveru v porovnaní s hodnotou nehnuteľnosti, na ktorú je zriadené záložné právo. Od júla preto vstupuje do platnosti nová podmienka, ktorá zaväzuje banky poskytnúť len 10% úverov z LTV medzi 90% až 100%. V praxi to znamená, že získať úver so 100-percentným krytím bude stále reálne, no získa ho len obmedzený počet klientov.

Banky pritom budú maximálny podiel úverov prevyšujúci 8-násobok čistého ročného príjmu znižovať postupne takto:

  • 1.7.2018 až 30.9.2018 – 20 % úverov
  • 1.10.2018 až 31.12.2018 – 15 % úverov
  • 1.1.2019 až 31.3.2019 – 10 % úverov
  • po 1.4.2019 – 5 % úverov

Aký vplyv budú mať tieto zmeny na žiadateľov?

So zámerom vyhnúť sa nárazovému dopadu na trh s úvermi, zmeny budú platné postupne. Od júla do septembra 2018 zmeny nejako nepocítime. Prelomí sa to až v nasledujúcom roku. Nový limit tak obmedzí tých žiadateľov, ktorí žiadajú o úver výrazne presahujúci ich celkový príjem. Týka sa to najmä úverov na bývanie.

Dobrá správa je, že pripravované zmeny sa nedotknú domácností s nižším príjmom, na ktoré sa vzťahuje požiadavka finančnej rezervy prijatej v minulosti. Očakáva sa však, že zavedenie zmien prinesie výrazné zníženie žiadostí o hypotekárny úver.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.