Zorientujte sa s nami v odvodových povinnostiach, ktoré sa týkajú každého zamestnanca,  ktorý popri trvalom pracovnom pomere aj podniká.

Zdravotné poistenie

Ak ste zamestnancom a zároveň rozbiehate aj vlastné podnikanie, dobrou správou je, že na začiatku nemusíte platiť zdravotné poistenie. Jedná sa o obdobie od roku vzniku podnikania do júla nasledujúceho roku. Ak si teda živnosť založíte napríklad v apríli 2018, od odvodov do zdravotnej poisťovne ste oslobodený do polovice roku 2019. Neskôr vám budú odvody vypočítané na základe vášho zisku v roku, kedy ste živnosť založili, pričom sa na neho nevzťahuje ich minimálna hranica.

Nezabudnite, že najneskôr 8 dní po založení živnosti musíte do zdravotnej poisťovne nahlásiť, že ste zároveň zamestnaný, prípadne to za vás spraví živnostenský úrad pri zakladaní živnosti.

Na sociálnom poistení sa nič nemení

Odvody do sociálnej poisťovne na začiatku podnikania neplatíte a na rozdiel od zdravotných odvodov ich nemusíte ani oznamovať. V nasledujúcom roku vám bude ich suma vypočítaná na základe vašich ziskov uvedených v daňovom priznaní. Minimálna suma mesačných odvodov do sociálneho poistenia je v roku 2018 151,16 eura. Toto platí, ak ste v roku 2017 mali minimálny príjem z podnikania 5 472 eur.

Pri daňovom priznaní si dajte pozor

Podobne ako v predošlých dvoch prípadoch prvý rok mesačne na daňových preddavkoch neplatíte nič. Táto povinnosť vzniká až po podaní daňového priznania. Určite nezabudnite požiadať zamestnávateľa, u ktorého ste zamestnancom, o potvrdenie o preddavkoch na daň z príjmu. Na vypracovanie daňového priznania odporúčame osloviť odborníka.

Poistenie zodpovednosti za škodu nie je na škodu

Pri zakladaní podnikania by ste nemali zabúdať ani na poistenie pre podnikateľov. Zahŕňa finančné krytie škody spôsobenej živlom, odcudzením, aj poistenie prepravy a všeobecnú zodpovednosť. V prípade výkonu niektorých povolaní vám dokonca vzniká zákonná povinnosť poistiť si zodpovednosť pri výkone konkrétneho povolania. Najlepšie urobíte, ak sa poradíte s odborníkom v poisťovni. Ten vám najlepšie poradí, ktoré poistenie je pre váš typ podnikania najvhodnejší.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.