Život ľudí na celej planéte sa pod vplyvom pandémie výrazne zmenil. Špecifické obdobie ovplyvňuje aj mladú generáciu na Slovensku, ktorá musela tiež prejsť na nový a doteraz nepoznaný režim. S čím sa musela vysporiadať a čo jej robilo problémy, zisťovala Nadácia pre deti Slovenska, ktorú podporuje aj poisťovňa Kooperativa.

Online vyučovanie mnohým nesadlo

Mnoho žiakov si najskôr myslelo, že dištančné vzdelávanie je absolútne dokonalé. Lenže prešlo pár týždňov a zrazu si uvedomili chýbajúci osobný kontakt nielen so spolužiakmi, ale aj učiteľmi. „Najväčší problém som mala s ozývaním sa na online hodinách. Aj keď som niečo vedela a bola som si na 100 % istá, že to viem, tak som nezdvihla ruku a nezapla mikrofón. Akoby som mala nejaký blok,“ priznala jedna z účastničiek prieskumu Nadácie pre deti Slovenska. „Keď ma nejaký profesor vyvolal, srdce mi začalo biť ako bláznivé a najbližšiu pol hodinu s tým nechcelo prestať. Klepala som sa, triasla a bolo mi nevoľno. Predtým som pritom bola extrovertná povaha,“ otvorene opísala svoj problém.

Viacero odpovedí sa týkalo aj nedostatočného vysvetlenia učiva, nezáujmu zo strany učiteľov, znemožnenia osobnej komunikácie, záplavy zbytočných informácií, úloh, testov a termínov. Učitelia boli tiež oveľa podozrievavejší čo sa týka podvádzania.

Muž s notebookom.
(Foto: Adobe Stock)

Sebarozvoj a viac času, ale aj samota a depresia 

Mnoho mladých ľudí tešilo viac času na spánok a relax počas dňa. Mali tiež oveľa lepšie možnosti venovať sa individuálnemu rozvoju, napríklad sa zlepšili v angličtine, cvičili a naučili sa efektívnejšie využívať svoj deň. Uvedomili si tiež, čo sú kvalitné medziľudské vzťahy a začali intenzívnejšie vnímať skutočných priateľov. 

Nie všetko je však iba o pozitívnych emóciách. Čoraz viac sa totiž začalo skloňovať slovo samota, depresia či frustrácia. „Počas pandémie sa asi najviac zmenil môj spôsob myslenia. Cítim, že som úplne iná ako na začiatku pandémie. Viac tichá, viac uzavretá a viac premýšľavá. Mám pocit, že práve kvôli tomu som utrápená. Ešte nikdy som nebola v horšom psychickom rozpoložení ako teraz,“ prehovorila o svojej skúsenosti ďalšia účastníčka prieskumu. Pod zlý psychický stav sa navyše neraz podpísali aj rôzne fyziologické zmeny, napríklad zvýšenie hmotnosti či zhoršenie kondície.

Sociálne siete, alkohol, drogy – závislosti nabrali na sile 

Priveľa času na internete a sociálnych sieťach bolo témou už aj pred pandémiou. Pod jej vplyvom sa tento problém ešte prehĺbil. „Zvýšila sa moja závislosť na sociálnych sieťach a spoločenská fóbia. Momentálne neviem nájsť správny balans medzi trávením času s ostatnými a sama so sebou. Mám pocit, že mi bola odobratá mladosť,“ zhodnotil svoju situáciu aktér prieskumu.

„Cítim sa otupene a nedokážem poriadne precítiť moment. Už mám plné zuby elektroniky a sociálnych sietí, a aj tak na nich trávim čas. Nemám chuť komunikovať ani sa socializovať. Veľakrát dokonca v rámci sociálnych sietí ignorujem ľudí, na ktorých mi záleží,“ znela úprimná reakcia. Okrem toho však ako najvýraznejšie zmeny mladí ľudia označili skúsenosti so závislosťami na alkohole či dokonca drogách.

Dajme mladým šancu vidieť krajší svet

Jedným z riešení na zmiernenie  dopadov pandémie sú zmysluplné riešenia, ktoré im pomôžu sa lepšie sebarealizovať a dajú im viacero dôvodov byť šťastnými. Aj preto sa poisťovňa Kooperativa v spoluprácii s Nadáciou pre deti Slovenska rozhodla zamerať na aktuálne potreby detí a mladých ľudí do 30 rokov. 

Siedmy ročník nadačného fondu Deti v bezpečí podporí rôzne aktivity, ktoré prispejú k zvýšenej kvalite života detí a mládeže, ich lepšiemu psychickému zdraviu, zvládaniu krízových situácií a nájdeniu vlastnej identity. Celkovo sa medzi víťazné projekty rozdelí až 44-tisíc eur. Nadačný fond Deti v bezpečí pritom zriadila Kooperativa ešte v roku 2015 a po celom Slovensku bolo vďaka neu rozdelených už takmer 420-tisíc eur. 

Dievča s mobilom.
(Foto: Adobe Stock)

Získajte finančnú podporu aj vy

Peniaze z grantu sú určené pre deti a mladých ľudí do 30 rokov (s aj bez špecifických potrieb či v krízovej situácii), dospelí, ktorí sú pre život detí a mladých dôležití (pedagógovia a iní odborní zamestnanci, vychovávatelia, pracovníci mimovládnych organizácií a komunitných centier). O grant v maximálnej výške 4-tisíc eur môžu požiadať aj nasledovné organizácie:

  • centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  • komunitné centrá, nízkoprahové centrá
  • inkluzívne tímy materských, základných a stredných škôl (špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, pedagogickí asistenti…) 
  • samosprávy, ak sú zriaďovateľmi pomáhajúcich organizácií a inštitúcií
  • mimovládne organizácie spolupracujúce so školami

Každý jeden nápad môže získať podporu. Stačí iba predstaviť zmysluplný projekt, ktorý posúdi odborná komisia. Svoju žiadosť o grant môžete pohodlne odoslať prostredníctvom online aplikácie. Možnosť na podávanie žiadostí odštartovala 16.9. a vyhlásenie výsledkov bude 29.11. 

VIAC O GRANTE PRE MLADÝCH