Opatrnosti nikdy nie je dosť. Preto má mnoho Slovákov uzatvorené rôzne druhy poistenia, ktoré kryjú ich nepredvídateľné udalosti. Čo ak nastane nečakaná situácia a vy musíte prísť do poisťovne a riešiť všetko potrebné? Chceme vám uľahčiť život, preto vám prinášame odpovede, ktoré vám môžu pomôcť.

Do kedy je potrebné nahlásiť škodu?

Či ste vinníkom alebo nie, v prípade poistenia automobilu je jedno isté. Nahlásenie poistnej udalosti by ste nikdy nemali odkladať, ale urobiť tak čo najskôr, najlepšie bezodkladne. V prípade povinného zmluvného poistenia je povinnosťou každého poisteného nahlásiť škodu do 15 dní, ak sa nehoda stala na území Slovenskej republiky. Ak sa škoda stala v zahraničí, táto lehota je o niečo dlhšia, škodu môžete nahlásiť do 30 dní odo dňa jej vzniku.

Ako správne postupovať po vzniku škodovej udalosti?

 1. Prvým zásadným krokom je vždy vyhodnotiť, či sa jedná o dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť. Pri škodovej udalosti je nutné najprv vyplniť záznam o nehode, ak sú pri škodovej udalosti aj účastníci, vyplniť záznam aj s nimi. Ak sa jedná o dopravnú nehodu, vtedy je nutné najprv zabezpečiť miesto nehody, poskytnúť prvú pomoc a potom zavolať políciu SR.
 2. V prípade škodovej udalosti (keď sa obe strany dohodnú na vyrovnaní prostredníctvom PZP) môžu účastníci použiť Záznam o nehode od poškodeného alebo poisteného. Nezáleží na tom, ktorá poisťovňa tlačivo vydala, obsah je rovnaký.
 3. Dôležité je vyplniť všetky body tlačiva zodpovedne a pravdivo.
 4. Nezabudnite do súpisu zahrnúť aj svedkov, ich mená, telefónne čísla či adresy.
 5. Dôkladne vyplnená správa o nehode musí byť podpísaná všetkými účastníkmi.
 6. Následne ho odovzdajte príslušnej poisťovni.

Na čo sa vzťahuje PZP?

Povinné zmluvné poistenie musí mať uzatvorené každé vozidlo, ktoré je v evidencii. Úlohou poistenia je v prípade dopravnej nehody vyplatiť škodu jej účastníkom za vás. Inak povedané, PZP nehradí škody na majetku a zdraví vám, ale poškodeným. Podľa zákona sa toto poistenie vzťahuje na:

 • škody na zdraví účastníkov nehody,
 • náklady pri usmrtení,
 • škody vzniknuté na majetku – poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 • náklady spojené s právnym zastúpením
 • ušlý zisk.

Poisťovňa KOOPERATIVA navyše pri PZP poskytne benefity aj pre vás a vaše auto:

 • poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla
 • poistenie škôd spôsobených stretom so zverou
 • poistenie batožiny
 • či poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti

Čo všetko kryje havarijné poistenie?

Havarijné poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na vašom majetku, a to aj:

 • v prípade dopravnej nehody s iným vozidlom, zvieraťom alebo prekážkou na ceste,
 • v prípade krádeže a vandalizmu,
 • v prípade škôd spôsobených vplyvom živlov.

Dá sa uzavrieť poistenie online?

Poisťovne už pomerne dávno prešli na plne elektronizovaný systém, ktorý umožňuje vybaviť takmer akúkoľvek poistnú udalosť či založiť poistenie online z pohodlia domova. Výnimkou nie je ani Kooperativa, ktorá na portáli eKooperativa poskytuje prehľad o poisteniach, platbách, či poistných udalostiach aj v mobile či tablete. Všetky informácie o rôznych druhoch poistenia, potrebné dokumenty a aj možnosť uzatvoriť poistenie nájdete aj na webe poisťovne KOOPERATIVA. V niekoľkých jednoduchých krokoch vás systém prevedie všetkým, čo potrebujete k uzatvoreniu cestovného, životného aj podnikateľského poistenia.

V tomto prípade je tiež veľmi užitočná aplikácia Kooperativa Help, dostupná pre mobilné operačné systémy Android aj iOS. Primárne je určená pre klientov Kooperativy, no pokojne ju môže využívať aj neklient. Zjednodušené kroky pomôžu nahlásiť poistnú udalosť rýchlo a jednoducho doma aj v zahraničí.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Všetko potrebné nájdete na stránke www.koop.sk alebo na bezplatnej infolinke.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.