Záver školského roka má vždy rovnaký scenár. Ako rodič sa s tým každý rok stretávate. Dieťa prinesie domov vysvedčenie a prirodzene za dobré výsledky očakáva odmenu. Nemôže predsa zaostať za ostatnými spolužiakmi. Za Uvedie pár príkladov  kamarátov, ktorých rodičia to s darmi preháňajú. Vašou snahou je vychovať svoju ratolesť k skromnosti.  Ako si s tým poradiť?

Hľadajte kompromisy

Za dobrý výsledok si deti odmenu zaslúžia. Dáte im najavo, že ich celoročnú tvrdú prácu si vážite. Ako svoju radosť prejaviť? Dajte im možnosť povedať, po čom túžia. Ak sú ich očakávania prehnané, citlivo im vysvetlite, že práve toto želanie nie je primerané a skúste nájsť kompromis. Neodmietajte ich hneď, ani im nedávajte taký dar, na ktorý by ste si museli vziať mini pôžičku. Správnou komunikáciou deti naučíte zodpovednosti voči peniazom. Samozrejme, nie každé dieťa si želá peniaze alebo hračky. Pripravte sa aj na túžby po výletoch a ďalších zážitkoch.

Pravidelne a menej je viac

Ak už je dieťa väčšie a uvedomuje si hodnotu peňazí, môžete sa spolu dohodnúť na vreckovom alebo sporení. Za dobré známky, správanie alebo výpomoc v domácnosti mu môžete prispievať určitou sumou na účet alebo do pokladničky. Svoju odmenu si môže váš potomok po čase vybrať sám. Keď má dieťa vlastné nasporené peniaze, míňa ich s väčšou rozvahou a na rozumnejšie aktivity. Podľa štatistík sa týmto prístupom veľa detí naučilo sporiť z vreckového a prispievať do banku svojím podielom. Dlhodobé sporenie má ešte ďalšiu výhodu. Aj z malých súm sa po čase nasporí obnos, ktorý dieťaťu pomôže zvládnuť  náklady na ďalšie vzdelávanie alebo cestovanie po svete.

Odmeňujte! Má to svoju váhu

Viacerí rodičia sa zhodujú na tom, že odmeny sú zbytočné. Deti si na ne navyknú a nebudú svedomité kvôli sebe, ale kvôli rodičom a odmene. Ďalší argument hovorí, že ide o zbytočné rozmaznávanie, povinnosti v škole sú predsa samozrejmosťou. Hodnotu peňazí a darov sa dieťa nenaučí, pokiaľ s ňou nebude prichádzať do kontaktu. Je preto úplne v poriadku, keď svojho potomka z času na čas za niečo odmeníte. Menším deťom urobí radosť sladkosť, hračka alebo výlet do ZOO, či návšteva kina. Tínedžera poteší elektronika, lístok na koncert, ale aj výlet či dlhodobé sporenie. Zvážte, čo si môžete dovoliť a ako veľmi po tom dieťa túži. Aj malá odmena má veľký vplyv.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.