Plánujete kúpiť auto zo zahraničia? Pripravte si tučný balík peňazí, veľa času, aj pevné nervy na zvládnutie všetkých papierovačiek. Tento článok vám povie, aké sú výhody, nevýhody a čo všetko vás na ceste za novým štvorkolesovom miláčikom čaká.

Výhody a nevýhody

Či pochádza auto z autobazáru alebo priamo od majiteľa, všeobecne sa dá povedať, že v ponuke z dovozu nájdeme autá za lepšiu cenu, navyše s oveľa jasnejšou servisnou históriou. Ich majitelia totiž poctivejšie pristupujú k údržbe, neodkladajú povinné prehliadky a jazdia po lepších cestách, čím udržiavajú auto v dobrej kondícii.

Za najväčšie nevýhody dovezených áut považujeme najmä dodatočné ťahanice. Okrem dovozu je potrebné zabezpečiť prihlásenie, kontrolu originality a zaplatiť recyklačný poplatok. Potrebujete auto a čas, čím sa nákup auta môže poriadne predĺžiť.

Sami alebo cez sprostredkovateľa

Ak sa rozhodnete konať na vlastnú päsť, ušetríte na sprostredkovateľovi i cestovných nákladoch. Do Rakúska či Nemecka sa však musíte vydať sami, čo zvyšuje nároky na čas, jazykové schopnosti i technickú spôsobilosť. Drobné nedostatky totiž ako laik nemusíte odhaliť. Neobídu vás ani vybavovačky s úradmi, ktoré v prípade využitia sprostredkovateľa prebehnú bez vašej účasti a väčšinou oveľa rýchlejšie.

Keď chcete mať väčšiu istotu, oslovte súkromníkov alebo firmy, ktoré sa dovozom áut zo zahraničia zaoberajú dlhodobo. Majú lepšie znalosti trhu, vedia, kde hľadať a rýchlejšie riešia administratívne úkony. Často tiež podnikajú cesty za účelom kúpy viacerých áut naraz, vďaka čomu dokážu dohodnúť lepšiu cenu. Nevýhodou tohto prístupu sú vyššie náklady, všetko si preto dobre spočítajte.

Reklamácie a záruky

Do auta investujeme často veľké sumy peňazí, za čo očakávame kvalitu. Nie vždy sa však kvalita rovná cene. Môžete mať smolu na zlý kus, objavíte výrobnú vadu alebo vám jednoducho po pár kilometroch zlyhá motor. V takýchto prípadoch je potrebné vozidlo reklamovať. Aby ste postupom a podmienkami reklamácie v zahraničí neboli prekvapení, preverte si ich ešte predtým, než auto kúpite.

Nové automobily majú v členských štátoch EÚ zákonnú záruku 24 mesiacov. V prípade ojazdených vozidiel sa záruka v závislosti od štátov líši od troch mesiacov až do jedného roka. Ak chcete mať istotu, kúpte radšej auto z bazáru. Súkromný majiteľ narozdiel od predajcu nemá jasne stanovené podmienky záruky ani reklamačný poriadok, čo môže proces reklamácie značne skomplikovať. Ak je právo na vašej strane, netreba sa nechať odbiť. Výhodou je dobrá znalosť cudzieho jazyka, ale aj skúsenosti a vytrvalosť.

Prihlásenie dovezeného vozidla

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné predložiť niekoľko dokumentov.:

  • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
  • osvedčenie o evidencii, časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
  • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • platný doklad totožnosti,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
  • prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
  • osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu maximálne 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km),
  • správny poplatok.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.