Právnické a fyzické osoby už štandardne čaká daňová povinnosť. Od minulého roku vstúpilo do platnosti niekoľko zmien, na ktoré by ste sa mali pripraviť.

Čo musí vedieť fyzická osoba pri podávaní daňového priznania?

Daňové priznanie podané fyzickou osobou – podnikateľom, zahrňuje akýkoľvek príjem, ktorý je podľa zákona predmetom dane. Do celkových zdaniteľných príjmov spadá aj ten zo zahraničia. Pri podávaní daňového priznania musí preto fyzická osoba uviesť nasledujúce informácie:

  • výšku zdaniteľných príjmov za rok 2018 (t. j. iba tie, ktoré sú predmetom dane, nie sú od dane oslobodené a tie, ktoré neboli zdanené zrážkou),
  • výšku daňových výdavkov za rok 2018 (preukázateľné alebo paušálne výdavky),
  • výšku zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne,
  • výšku daňových strát za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Aké tlačivá sú potrebné?

Fyzických osôb sa týkajú 2 typy tlačív pre daňové priznanie. Základný typ A musia vyplniť všetci daňovníci, ktorých príjem za uplynulý rok vyplýva len zo závislej činnosti (pracovného pomeru) a jeho výška presiahla sumu 1 915,01 € / rok. Ak ste počas roka túto sumu nepresiahli, daňové priznanie síce podávať nemusíte, no v tom prípade sa pripravíte o nárok na preddavky na daň.

Ak ste počas roka mali aj iný príjem ako ten zo závislej činnosti, musíte vyplniť aj daňové priznanie k dani z príjmov typu B. Pozor – toto priznanie sa však netýka len podnikateľov a živnostníkov, ale každého s vedľajším príjmom napríklad z inej podnikateľskej činnosti alebo prenájmu nehnuteľnosti. V tomto daňovom priznaní je možné znížiť daň na daňovníka – na manželku alebo na poistenie.

Elektronické daňové priznania pre podnikateľov

Od 1.7. 2018 Finančná správa zmenila spôsob, akým podnikatelia podávajú daňové priznanie. V snahe zefektívniť celý proces sú fyzické osoby povinné priznávať daň z príjmu už len elektronicky. Najprv je však potrebné vykonať registráciu na stránkach Finančnej správy a ak ste tak ešte neurobili, máte na výber z troch spôsobov:

  • zaregistrovať sa na stránkach Finančnej správy s občianskym preukazom s aktívnym čipom (eID),
  • zaregistrovať pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),
  • zaregistrovať sa prostredníctvom formuláru.

Po registrácii je potrebné potvrdiť registráciu a následne dokončiť autorizáciu. Ak ste využili eID alebo elektronický podpis, autorizácia prebehne automaticky z pohodlia vášho domova. V prípade registrácie prostredníctvom formuláru je nutné fyzicky navštíviť úrad Finančnej správe s nasledujúcimi dokumentmi. Celý podrobný postup ako dokončiť registráciu všetkými tromi spôsobmi, nájdete na tejto stránke.

Dôležité dátumy pre daňovníkov

Všeobecne platí, že daňové priznanie za uplynulý rok je povinná podať každá fyzická osoba s príjmom nad 1 915,01 € / rok vždy v lehote troch mesiacov od uplynutí predošlého roka, teda najneskôr do 31.3.2019 vrátane (resp. do 1.4., keďže 31.3. pripadne na nedeľu). Finančná správa Slovenskej republiky však umožňuje podnikateľským subjektom podať žiadosť o odloženie daňového priznania. Ak sa tak rozhodnete, kľúčové sú pre vás dva termíny – najneskôr do 1.7.2019, pričom tento termín sa týka všetkých, ktorý podávajú daňové priznanie z tuzemského príjmu. V prípade, že súčasťou vášho príjmu sú aj zdaniteľné príjmy zo zahraničia, je možné daňové priznanie odložiť až do 30.9.2019. V tomto prípade je nutné v daňovom priznaní uviesť aj krajinu, z ktorej príjem pochádza.

Oznámenie o odklade daňovej povinnosti si môžete stiahnuť na tejto stránke a následne upravené a vyplnené odovzdať na príslušný daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.