Ako by ste postupovali pri najčastejších poistných udalostiach? Týchto pár krokov vám zjednoduší a urýchli proces vybavenia poistnej udalosti.

Dopravná nehoda

Zabezpečte miesto nehody – Auto najprv poriadne zabrzdite a zabráňte tomu, aby došlo k ohrozeniu ďalších účastníkov cestnej premávky. Zapnite varovné svetlá, nasaďte si reflexnú vestu a umiestnite varovný trojuholník tak, aby bol dobre viditeľný. V praxi to znamená minimálne 50 m od auta v obci a 100 metrov od auta na diaľnici. Ak nestojíte na rovnej, ale na kľukatej ceste, umiestnite trojuholník pred zákrutou. Našťastie si tento postup nemusíte pamätať, na obale nájdete návod na použitie s odporúčanou vzdialenosťou umiestnenia od vozidla.

Poskytnite prvú pomoc a zavolajte záchrannú službu – Zistite, či je niekto zranený a v prípade potreby poskytnite prvú pomoc. Ak si nie ste istý, operátor záchrannej služby vás bude telefonicky navigovať až do príchodu záchranky. Pomôcť vám môže aj postup v mobilnej aplikácii KOOP Help, ktorú si môžete preventívne stiahnuť do mobilu.

Zdokumentujte priebeh nehody – Spravte fotodokumentáciu a pravdivo vyplňte záznam o dopravnej nehode. Ak vám škodu spôsobil iný vodič, zapíšte si jeho údaje (meno, priezvisko a bydlisko vodiča, typ a EČV vozidla a poisťovňu, kde je vozidlo poistené). Pamätajte, že záznam o nehode musia podpísať všetci účastníci, teda vinník aj poškodený.

Privolajte políciu, ak je to potrebné – Mnoho vodičov nevie jednoznačne povedať, za akých okolností treba privolať k nehode políciu. My vám ich zrekapitulujeme.

Políciu privolajte, ak:

  • vznikla hmotná škoda prevyšujúca 3 990 €.
  • došlo pri nehode k zraneniu alebo úmrtiu osoby,
  • sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na zavinení škody,
  • účastníkom nehody nie je zrejmý jej priebeh,
  • vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu, prípadne návykových látok,
  • účastník škodovej udalosti nezastavil vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť, neposkytol údaje o poistení vozidla, alebo z iných dôvodov nie je vinník nehody známy,
  • došlo k poškodeniu majetku tretích osôb,

Nahláste udalosť poisťovni – Ten, kto je za spôsobenú nehodu zodpovedný, je povinný ohlásiť udalosť poisťovni osobne, telefonicky, emailom alebo online. Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, dohodnite si s poisťovňou aj obhliadku poškodeného vozidla.

Škoda na nehnuteľnosti alebo v domácnosti

Vytopil vás sused, vlámali sa vám do pivnice zlodeji alebo vám vietor strhol strechu? Na to, aby vám poisťovňa mohla škodu preplatiť, by ste mali urobiť nasledovné kroky.

Zabezpečte miesto udalosti – Rovnako ako v prípade dopravnej nehody, miesto, kde došlo k poškodeniu majetku, zabezpečte do takej miery, aby sa škoda ďalej nezväčšovala a aby ste predišli aj škodám na zdraví. Ak je potrebné odstavte vodu, uhaste plameň a následne urobte fotodokumentáciu a spíšte zoznam poškodených vecí.

Privolajte hasičov alebo políciu – V prípade vlámania zavolajte bezodkladne políciu. Ak je príčinou škody požiar, zavolajte hasičov. Obe záchranné zložky privoláte vytočením čísla 112.

Nahláste udalosť poisťovni a dohodnite si obhliadku – S oznámením škodovej udalosti zbytočne neotáľajte a nahláste ju poisťovni čím skôr. Môžete tak urobiť telefonicky, online, osobne alebo prostredníctvom aplikácie. Pripravte si vašu poistnú zmluvu, popis a rozsah škody, zoznam poškodených vecí a ich približnú hodnotu.

Úraz alebo choroba v zahraničí

Ako by ste postupovali pri najčastejších poistných udalostiach? Týchto pár krokov vám zjednoduší a urýchli proces vybavenia poistnej udalosti.

Chystáte sa do zahraničia? V prípade náhlej choroby alebo úrazu je dobré vedieť, ako postupovať, aby ošetrenie a následné plnenie prebehlo hladko.

Kontaktujte vašu poisťovňu – V prípade ľahších úrazov sa telefonicky alebo cez aplikáciu obráťte na asistenčné služby vašej poisťovne. Poradia vám, kde sa nachádza najbližšie zmluvné zdravotnícke zariadenie, môžu zabezpečiť tlmočenie či dokonca prevoz domov.

Vyhľadajte odbornú lekársku pomoc-  Navštívte lekárske zariadenie, ktoré vám odporučila poisťovňa. Tak máte garanciu, že náklady spojené s ošetrením a liečbou pokryje vaše cestovné poistenie.

Preukážte sa dokladom o cestovnom poistení – V lekárskom zariadení od vás pravdepodobne budú požadovať potvrdenie, že máte uzatvorené poistenie liečebných nákladov. Majte preto so sebou doklad, že ste poistený.

Vyžiadajte si dokumenty – Ak budete musieť platiť za lieky alebo ošetrenie v hotovosti, odložte si všetky potvrdenia a bločky. Zídu sa vám po návrate domov, keď si budete nárokovať náhradu v poisťovni. Vyžiadajte si od lekára originál lekárskej správy, ideálne v jazyku, ktorému rozumiete. Nemali by ste nič podpisovať bez toho, aby ste rozumeli, čo podpisujete.

Oznámte udalosť poisťovni – Nezabudnite ohlásiť úraz alebo ošetrenie vašej poisťovni v lehote 30 dní. Postup si overíte na stránke poisťovne, telefonicky alebo v mobilnej aplikácii.

Pomoc v mobile

Poisťovne dnes spravidla ponúkajú viacero možností, ako škodovú udalosť nahlásiť. Klienti poisťovne Kooperativa môžu vyplniť online formulár, zastaviť sa v pobočke, nahlásiť škodu telefonicky na dispečingu alebo písomne.

Čoraz viac klientov však využíva mobilnú aplikáciu Kooperativa Help. Obsahuje užitočné informácie o typoch škodových udalostí a postup, ako ich riešiť. Aplikácia je dostupná pre Android, iOS aj Windows Phone.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.