Prvý pilier, druhý pilier, tretí pilier. Je ich toľko, kto sa v tom má vyznať? Predsa vy, ak chcete na dôchodku dostávať čo najviac. Prečítajte si o jednotlivých pilieroch v našom existujúcom dôchodkovom systéme a vyťažte z neho maximum.

Dôchodkový systém na Slovensku prešiel v ostatných rokoch rôznymi zmenami. Hoci je pre mnohých dôchodok veľmi vzdialenou budúcnosťou, je rozumné myslieť naň už teraz. Či máte 20, 30 alebo 50 rokov. Ako sa správne rozhodnúť v prípade dôchodkového sporenia a aké výhody prináša tretí pilier?

 Ako funguje systém dôchodkového sporenia?

Slovenský dôchodkový systém dnes funguje na presvedčení, že ľudia v dôchodkovom veku by sa nemali spoliehať len na jeden zdroj – teda príjem od Sociálne poisťovne. Preto umožňuje ľuďom využiť tzv. trojpilierový systém.

Prvý dôchodkový pilier je povinný pre všetkých, vrátane SZČO, dobrovoľne poistených aj pre zamestnancov, kde jednotlivec platí zákonom stanovené dôchodkové poistenie. Toto poistenie tvoria odvody, čo predstavuje 18% z vymeriavacieho základu. Peniaze v ňom sa nesporia, ale putujú terajším dôchodcom na ich dôchodky. Výška sumy z prvého piliera závisí od:

  • počtu odpracovaných rokov,
  • výšky príjmov poistenca počas pracovného veku,
  • od aktuálnej dôchodkovej hodnoty – táto veličina závisí od vývoja slovenskej ekonomiky.

Druhý pilier (poznáme ho aj pod názvom starobné dôchodkové sporenie) je súkromné alebo kapitalizačné starobné sporenie, ktoré reprezentujú dôchodcovské správcovské spoločnosti. Jeho úlohou je zabezpečiť poistencovi v kombinácii s prvým pilierom dostatočný príjem v dôchodkovom veku. Tieto peniaze sú majetkom sporiteľa na osobnom účte a v prípade smrti je suma pridelená pozostalým. Výška vyplácanej sumy z druhého piliera závisí od:

  • výšky zaplatených príspevkov na dôchodkové sporenie,
  • doby sporenia,
  • veku odchodu do dôchodku a predpokladanej dĺžky života,
  • zvoleného spôsobu vyplácania dôchodkového sporenia (poisťovňa Kooperativa poskytuje možnosť vyplatiť plnú sumu naraz),
  • miery zhodnotenia dôchodkových úspor.

Ak ste zamestnancom a rozhodli ste sa aj pre druhý pilier, celková výška odvodov, ktoré platí váš zamestnávateľ, sa nezmení, len prerozdelí do dvoch pilierov. Časť vašich peňazí je chránená, jedná sa o váš súkromný majetok, s ktorým štát nemá právo manipulovať a teda ani z neho prispievať na dôchodky súčasných dôchodcov.

Čo je tretí dôchodkový pilier?

Tretí pilier alebo ak chcete doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje individuálnu formu sporenia, ktoré umožňuje sporiteľom získať doplnkový dôchodkový príjem. Funguje na rovnakom princípe ako sporiaci účet, kde sporiteľ z mesačnej mzdy odvádza podľa vlastného uváženia určitú sumu. Výhodou tohto piliera je tiež príspevok od zamestnávateľa, ktorého výška je určená písomnou dohodou oboch strán. Správcom tretích pilierov sú doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré umožňujú v prípade úmrtia sumu v treťom pilieri  presunúť na dedičov. Inou výhodou je aj možnosť daňovej úľavy.

Daňová úľava v treťom pilieri

Od roku 2014 majú sporitelia v treťom pilieri dôchodkového sporenia možnosť znížiť základ dane o príspevky, ktoré zaplatili počas daného roka na svoje dôchodkové sporenie. Čiže okrem finančného zabezpečenia je sporiteľ v treťom pilieri odbremenený aj od zdanenia. Táto dobrá správa má však aj svoje limity – od základu dane je možné odpočítať maximálne 180 €. Čo to znamená? Ak ste počas roka do tretieho piliera prispievali 15 € mesačne, teda 180 € za celý rok, každoročne tak ušetríte 34,20 € na daniach. Táto suma sa teda rovná dvom mesačným vkladom do tretieho piliera.

Prečo zabezpečiť dôchodok druhým a tretím pilierom?

V skutočnosti je odpoveď veľmi jednoduchá, no konečné rozhodnutie je na vás. V prvom pilieri manipuluje s vašimi peniazmi počas celej doby sporenia štát, pričom peniaze uložené v druhom a treťom pilieri sú vaším majetkom, štát do nich nezasahuje a navyše je možné nasporené peniaze previesť na dediča. Preto sa nemusíte báť, že by vaše úspory prepadli štátu.

Ak už teraz rozmýšľate nad investovaním do budúcnosti, je múdre poistiť sa a sporiť peniaze na vlastnom účte. Tretí pilier väčšinou ponúkajú samotní zamestnávatelia, ako benefit pre svojich zamestnancov. Druhá možnosť je vstúpiť do tretieho piliera samostatne, alebo využiť napríklad dôchodkové poistenie Moja budúcnosť od Kooperativy.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.