Krytie škôd spôsobených na cudzom vozidle alebo na zdraví je pri povinne zmluvnom poistení štandardom. Ak k týmto štandardom pridáme krytie škôd aj na vašom aute, vznikne nové PZP od KOOPERATIVY.

Štandardy v PZP

Štandardné PZP kryje iba škodu na cudzom vozidle, majetku a zdraví. Čiže ak spôsobíte haváriu, tak škody na cudzom vozidle sú preplatené z vášho PZP. Nové PZP od KOOPERATIVY ponúka svojim klientom niečo navyše. Čo všetko do neho spadá?

Benefity navyše pre vás

K novému PZP od KOOPERATIVY ponúkame okrem základného krytia aj tieto benefity navyše:

  • poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla
  • poistenie batožiny
  • poistenie škôd spôsobených stretom so zverou
  • poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti
  • na výber máte dva varianty PZP postenia (PARTNER a EUROPARTNER), pričom služby zahrnuté v druhom z nich idú nad rámec zákona

Asistenčné služby pre vás

Odtiahnutie alebo oprava vozidla na mieste, pomoc pri defekte, nedostatku alebo zámene paliva, náhradné ubytovanie alebo náklady na prepravu domov pri nehode alebo odcudzení auta – to je súbor služieb, ktoré poisťovňa KOOPERATIVA ponúka svojim klientom pri uzavretí jedného z dvoch variantov PZP. Asistenčné služby sú v prípade núdze veľmi nápomocné a ich rozsah môže byť pri výbere poistenia určujúci.

Amortizácia

Je lepšie, ak poisťovňa pri uzatváraní PZP nezohľadňuje. Prečo? Predstavte si, že spôsobíte škodu na staršom vozidle. Majiteľ ho dá do servisu, kde mu poškodené diely vymenia za úplne nové. Ak však vaša poisťovňa zohľadňuje amortizáciu, museli by ste rozdiel medzi hodnotou starého a nového dielu doplatiť zo svojho.

Hlásenie škôd

Poisťovňa KOOPERATIVA ide s dobou. Poistnú udalosť môžete nahlásiť telefonicky aj online. Dokonca je možné elektronicky sledovať aj priebeh riešenia škodovej udalosti a vkladať dokumenty potrebné pre jej vyriešenie. Bonusom je aj mobilná aplikácia, ktorá vám poskytne praktické informácie, ako poskytnúť prvú pomoc alebo, ako postupovať pri nečakanej udalosti v zahraničí.

Toto všetko sa môže na jeseň a v zime zísť. Presvedčili sme vás?

Keď povinne, tak výhodne. 🙂

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.