Ukradli alebo vykradli vám automobil? Nepríjemná situácia, ktorá si však vyžaduje chladnú hlavu a rýchle jednanie. Toto sú kroky, ktoré treba podniknúť.

Je váš automobil dostatočne zabezpečený?

Krádež automobilu, žiaľ, nie je v dnešnom svete ničím výnimočným. Je pritom úplne jedno, či si ho odparkujete pred vlastným domom, v meste, na opustenom mieste, doma na Slovensku alebo v zahraničí. Technická zdatnosť a vynaliezavosť zlodejov nepozná hraníc a mnohokrát im neodolá ani ten najsofistikovanejší zabezpečovací systém. Dá sa teda proti krádeži vôbec brániť? Bezvýhradnú ochranu pred krádežou si trúfne garantovať len málokto, avšak všetci sa zhodneme na tom, že zabezpečené auto má niekoľkonásobne nižší predpoklad krádeže než auto nezabezpečené. Okrem skomplikovania situácie zlodejom je funkčné zabezpečenie nevyhnutné najmä z hľadiska poistného plnenia. Žiadne havarijné poistenie vám totiž neposkytne poistné krytie v prípade, ak ste nemali auto riadne ochránené. V súčasnosti existuje mnoho mechanických, ale najmä digitálnych spôsobov, akými možno auto zabezpečiť. Najefektívnejší spôsob ochrany pred možnou krádežou vám poradí priamo výrobca/predajca Vášho automobilu, prípadne skúsený mechanik.      

Ako postupovať pri krádeži automobilu?

Vášho štvorkolesového tátoša ste aj napriek zabezpečeniu nenašli na mieste, kde ste ho odparkovali? Mohli sa udiať dve veci: buď vám auto odtiahli, alebo ukradli. Ako prvé teda bezodkladne kontaktujte políciu, ktorá preverí možné odtiahnutie a po jeho vylúčení začne šetrenie vo veci krádeže. Doklad o začatom konaní predložte do 15 dní (resp. do 30 dní, ak sa krádež udiala v cudzine) svojej poisťovni, ktorá Vám v rámci asistenčných služieb môže poskytnúť náhradný automobil, prípadne ubytovanie. Ak došlo ku krádeži v cudzine, poskytne Vám tlmočnícke služby pre potreby komunikácie s políciou, resp. administratívne úkony v cudzom jazyku. Poisťovni následne budete musieť odovzdať všetky príslušné doklady a všetky kľúče od vozidla a potom už len čakať na výsledok vyšetrovania. Čas, dokedy sa má prípad uzavrieť, pritom nemožno presne vymedziť, nakoľko je každý prípad individuálny a podlieha rôznym okolnostiam. Ak polícia vyšetrovanie ukončí, poisťovni začne plynúť poisťovni 15-dňová lehota na poskytnutie poistného plnenia a likvidáciu poistnej udalosti.

Čo ak vám auto neukradli, ale „iba“ vykradli?

Krádež vozidla však nie je jedinou ranou, ktorú Vám tzv. „autíčkari“ môžu uštedriť. Omnoho častejším javom je vykradnutie automobilu. Samozrejme, aj tu treba myslieť na vhodné zabezpečenie vozidla. Základom je neparkovať na odľahlom a opustenom mieste a nenechávať cenné predmety voľne položené na sedadlách tak, aby vzbudzovali pozornosť. Ak sa napríklad chystáte na dovolenku a súčasťou Vašej batožiny sú i cenné predmety, ako napr. lyže či bicykle, mali by ste zvažovať aj pripoistenie batožiny, pretože toto je nie vždy zahrnuté v bežnom havarijnom poistení. Aj tu však treba mať na zreteli ich dostatočné zabezpečenie, ktoré bude poisťovňa v rámci poistnej udalosti zohľadňovať. Nenechajte preto nič na náhodu a využite havarijné pripoistenie.      

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.