Ochorenie COVID-19, takzvaný korona vírus, v súčasnosti ovplyvňuje celý náš život. Vzhľadom na komplikácie pri cestovaní, ako aj pri prípadnom návrate na Slovensko, treba vedieť v čom všetkom vám pomôže cestovné poistenie.

Ste v zahraničí v „bezpečných“ krajinách? Poistenie vás podrží

Vycestovali ste do zahraničia, alebo plánujete cestu teraz? Dobrou správou je, že cestovné poistenie poisťovne KOOPERATIVA vám kryje okrem iného aj liečebné náklady spojené s ochorením COVID-19. Samozrejme ide o situáciu, keď sa vaše príznaky prejavia až po vycestovaní zo Slovenska. Vtedy máte nárok na preplatenie liečebných výdavkov, teda aj za náklady súvisiace s liečbou korona vírusu.

Rizikovým miestam sa vyhnite

Celkom iná situácia nastáva, ak by ste sa v súčasnosti vybrali napríklad do Talianska alebo Španielska. Tieto krajiny totiž patria podľa nášho Ministerstva zahraničných vecí medzi rizikové a odporúča do nich necestovať. Ak by ste sa tam napriek tomu vybrali, poisťovňa riziko liečebných nákladov nekryje. Dôležité je pritom zaradenie krajiny v deň vášho vycestovania zo Slovenska, preto nezabudnite sledovať aktuálny vývoj situácie a mapu rizikových oblastí.

Ak ste vycestovali do spomínaných problémových oblastí pred tým, ako boli označené za rizikové, nemusíte mať obavy. Poisťovňa vám náklady spojené s vyšetrením, liečením, hospitalizáciou a prípadný transport do vlasti preplatí.

Ako je to s karanténou?

V súvislosti s korona vírusom sa často skloňuje aj slovo karanténa. Samotná karanténa však nie je ochorením ani hospitalizáciu pre zhoršený zdravotný stav, preto ju cestovné poistenie nekryje. Ak by sa u vás počas karantény na dovolenke ochorenie potvrdilo, liečebné náklady v dôsledku ochorenia máte kryté, poisťovňa tiež uhradí náklady spojené s návratom domov. Samozrejme za predpokladu, že ste sa nevybrali do krajín v čase cesty označených za rizikové.   

Chorobu pred odchodom kryje poistka

Cítite sa zle a zmohla vás pred odjazdom choroba, ktorá vám znemožňuje cestovať? Poisťovňa Kooperativa v takomto prípade štandardne uhrádza náhradu storno poplatkov za zrušenie cesty alebo stornovanie letenky. Dôvodom môže byť nielen COVID-19, ale aj iné zdravotné ťažkosti. Poistné plnenie sa pritom týka nielen poisteného, ale aj spolucestujúceho, teda osoby uvedenej v poistnej zmluve menom a priezviskom na rovnakom doklade o poistení alebo doklade o obstaraní zájazdu.

Ak však zrušíte dovolenku na základe odporúčania nevycestovať do danej krajiny, o peniaze prídete. Toto riziko totiž nie je predmetom poistenia. To isté platí pre obavy niekam vycestovať a následné zrušenie dovolenky. Nepredvídané situácie dnes, žiaľ, ovplyvňujú náš  život v rôznych oblastiach, a toto je jedna z nich.

Odporúčania pred cestou

Odborníci z poisťovne KOOPERATIVA radia dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

  • Dodržiavajte zásady predbežnej opatrnosti a potenciálne rizikovým oblastiam sa vyhnite. V prípade mimoriadnej situácie môže byť technicky náročné zaistiť potrebnú zdravotnú asistenciu (napríklad pri nutnosti repatriácie klienta na Slovensko v prípade zvýšených bezpečnostných opatrení na štátnych hraniciach).
  • Sledujte stránky Svetovej zdravotníckej organizácie a Ministerstva zahraničných vecí SR. Z nich sa dozviete viac o situácii v iných krajinách, ako aj či sú označené za rizikové.
  • V prípade akejkoľvek nečakanej udalosti v zahraničí využite Asistenčnú službu, ktorá je dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni na tel. čísle +421 268 20 20 60. Poradí vám, ako postupovať v prípade choroby, čo máte v danej situácii robiť a na čo máte nárok. V prípade potreby vás nasmeruje do najbližšieho vhodného zdravotného zariadenia, prípadne zorganizuje odvoz do zdravotníckeho zariadenia vzhľadom na aktuálny zdravotný stav poisteného.