Dokážeme separovať? Sme ekologickejší než naši susedia, alebo sa ešte máme čo učiť? Aké povinnosti majú voči životnému prostrediu podnikatelia?

Zaostávame najmä v spracovaní odpadu

Začiatkom roka 2017 vypracoval Inštitút environmentálnej politiky štúdiu, ktorá sa zameriava na nedostatky pri ochrane životného prostredia na Slovensku. Najväčšie trhliny zistili na troch frontoch, ktoré zároveň označili za výzvy životného prostredia na Slovensku. Sú nimi spracovanie odpadu, kvalita ovzdušia a ubúdanie lesov.

V prvom menovanom patríme dokonca na chvost celej Európskej únie. Podľa prieskumu agentúry Focus z roku 2015 pri tom triedenie odpadu za dôležité považujú štyri pätiny Slovákov. Kameňom úrazu je však triedenie kovov a bioodpad. V tomto prípade je problémom neznalosť obyvateľov s možnosťami a potrebou separovania takéhoto odpadu, ako aj nedostatok zberných miest.

Človek už nepretvára prírodu tak, ako v minulosti

K podnadpisu musíme dodať, našťastie. Podľa vedeckého výskumu publikovaného v časopise Nature Communications sa ľudská stopa na našej planéte globálne zväčšuje pomalšie, ako to bolo v minulosti.

V spomínanom výskume obstálo Slovensko najlepšie zo všetkých krajín V4. Nielen, že sa u nás ľudská stopa nezväčšila, dokonca sa nám podarilo skresať ju o 8 %.

Čo môžete urobiť pre lepšie životné prostredie?

Aj keď ako fyzická osoba vyprodukujete len relatívne malé množstvo odpadu, mali by ste dbať, aby za každých okolností skončil tam, kde má. Ľudia napríklad často hádžu separovateľný odpad v igelitových vreciach, alebo ho dôkladne nevyčistia od tekutín (napríklad zvyšky nápojov alebo jedla v plastových obaloch a fľašiach). Toto dokáže výrazne skomplikovať či celkom zmariť jeho recykláciu. Neseparujú sa ani viečka z jogurtov, zrkadlá či použité vreckovky. Aby ste nenarobili viac škody než osohu, separujte len odpad, pri ktorom ste si jeho triedením istý. Viac informácií o správnom separovaní odpadu si môžete prečítať na oficiálnej stránke OLO.

So slobodou prichádza aj zodpovednosť

Ak podnikáte, je to ešte násobne dôležitejšie. Európska, ale aj lokálna legislatíva s cieľom ochrániť životné prostredie postupne sprísňuje podmienky podnikania. V závislosti od oblasti, v ktorej podnikáte, sa na vás vzťahujú rôzne nariadenia. Ak sa vás téma týka, táto stránka vám pomôže sa v nich zorientovať.

Nariadení a noriem je naozaj veľa. Hoci všetky predpisy dodržíte na 100 %, stále sa môže stať, že dôjde k nehode a vy spôsobíte škodu na životnom prostredí. Pokuty sa vtedy môžu vyšplhať až na astronomických 350 000 eur (viac o pokutách za škody na životnom prostredí). Zvážiť by ste preto mali poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, ktoré vás pred takýmito situáciami ochráni. Zo zákona vyplýva podnikateľovi povinnosť zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu (výbuch, rozptyl či únik škodlivých látok). Okrem toho, že poistenie zodpovednosti zaisťuje krytie škody na ekosystéme, nahradí za vás aj škody na majetku a zdraví iných osôb alebo podnikateľov.

A dobrá rada na záver? Trendom posledných rokov je ekológia ako taká. Využite to a choďte hoci aj nad rámec zákona. Ak vyrábate produkt, splňte potrebné náležitosti a spropagujte ho značkou „Environmentálne vhodný produkt” alebo jej zahraničnou obdobou, tzv. Ecolabel. Spravte svoju firmu spoločensky zodpovednou a vďaka proenvironmentálnej politike Bruselu môžete získať okrem pozitívneho imidžu v očiach verejnosti aj príležitosti vo verejnom obstarávaní. Ale najmä prispejete k lepšiemu a zdravšiemu svetu okolo vás. 🙂

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.