Prívalové dažde a vyliatie vodných tokov spôsobili tento rok na mnohých miestach Slovenska lokálne povodne s rozsiahlymi škodami na majetku. Najväčšie ohrozenie prinášajú letné mesiace, keď počasie ukazuje svoju silu a nepredvídateľnosť. Dokonca ani meteorologické výstrahy nestačia na dostatočne rýchlu reakciu. Ako sa vyhnúť škodám, ktoré môžu záplavy spôsobiť, a na čo si dávať pozor?

Povodeň a záplava – aký je medzi nimi rozdiel?

Pri povodni hladina vodného toku prudko stúpa a vylieva sa z koryta. Môže ísť o vodu z potoka, rieky, pretrhnutej vodnej nádrže či rybníka. Záplava môže vzniknúť aj po dlhotrvajúcich dažďoch alebo pri náhlom topení snehu. Na váš pozemok sa voda vyleje alebo stečie z priľahlých polí, lúk či lesa. K záplave teda môže dôjsť na miestach, kde sa v blízkosti nenachádza žiadny vodný tok ani vodná plocha.

Myslite na prevenciu a ostražitosť

Kedysi sa pri výstavbe domov rešpektovala sila vodného živlu, a hoci ľudia vodu nevyhnutne potrebovali, nestavali domy priamo pri korytách tokov. Dnes potoky bežne pretekajú priamo cez hustú výstavbu rodinných domov. Je neraz len otázkou času, kedy voda ohrozí majetok ľudí. Overovali ste si informáciu, či váš dom náhodou nestojí v povodňovej oblasti? Urobte tak čím skôr, aby ste vedeli predchádzať prípadným rizikám a boli pripravení na najhoršie. 

Dá sa spod mosta v blízkosti vášho domu čím skôr odstrániť zlomená časť stromu? Nečakajte a informujte kompetentných z vlastnej iniciatívy. Ak hladina vody prudko stúpne, je dôležité, aby jej nestáli v ceste žiadne prekážky. Využite spomienky a skúsenosti starších. Pomocou nich dokážete identifikovať zraniteľné miesta na svojom majetku a vykopať odvodňovací kanál, drenáž alebo postaviť zosilnený múr pred stenu, ktorú môže zasiahnuť povodňová vlna.

Rozbitá cesta po povodniach.
(Foto: Adobe Stock)

Ako sa zachovať v krízovej situácii?

Majte sa na pozore, ak je pre vašu oblasť vyhlásený niektorý zo stupňov povodňovej aktivity. Ide o tri stupne – stav bdelosti, stav pohotovosti a stav ohrozenia. Pri poslednom stupni už nastávajú materiálne škody a ohrozené sú životy ľudí a zvierat. O nebezpečenstve informujú médiá, obecný rozhlas aj sirény. Už od prvých upozornení vykonajte ochranu nehnuteľnosti a jej vybavenia. Ako postupovať? Základom je dodržať nasledujúcu kombináciu opatrení.

  1. Všetky cenné veci, doklady a zmluvy premiestnite na vyššie miesto zabalené vo vodotesnej krabici.
  2. Vytvorte si zásoby trvanlivých potravín na 2 – 3 dni. Veľká voda síce môže minúť váš dom, ale cesty po zaplavení nemusia byť zjazdné niekoľko dní. Pre istotu ich umiestnite na poschodie či iné vyššie miesto. 
  3. Zadovážte si výkonné čerpadlo na vodu, naplnené vrecia s pieskom a nepremokavé materiály na utesnenie dverí a okien.
  4. Auto, motorku a záhradné stroje, ktoré máte v garáži pod úrovňou prístupovej cesty, presuňte na vyššie položené miesto na pozemku – čo najďalej od predpokladaného zásahu živlom.
  5. Ak je to možné, presťahujte elektroniku a spotrebiče do vyšších skriniek alebo na poschodie. Všetky spotrebiče vypojte z elektrických zásuviek.
  6. Ak dom bezprostredne ohrozuje zaplavenie, vypnite hlavné uzávery plynu a vody, aj elektrinu.
  7. Pokúste sa nájsť bezpečné miesto pre domáce a hospodárske zvieratá.
  8. Spolupracujte so susedmi a záchranárskymi zložkami. Spojením síl máte šancu vytvoriť silnejšiu ochranu. 
  9. Myslite na nevládnych, starších a imobilných ľudí, ktorí potrebujú pomoc.
  10. Po výzve na urýchlené opustenie ohrozeného priestoru zamknite nehnuteľnosť a konajte bez paniky, podľa pokynov evakuácie.

Čo vziať so sebou pri evakuácii?

Do evakuačnej batožiny si zbaľte osobné doklady, dôležité zmluvy, dokumenty a cennosti. Nezabudnite na jedlo, lieky, náhradné oblečenie a obuv, základné hygienické potreby, osobnú elektroniku a nepremokavý plášť.Vopred si dohodnite miesto u známych, kam sa uchýlite, respektíve zistite si informáciu o tom, kde je zriadené evakuačné stredisko alebo dočasné náhradné ubytovanie. 

Dom zaplavený vodou.
(Foto: Adobe Stock)

Voda opadla, čo ďalej?

Návrat do domu po opadnutí vody prirodzene sprevádza veľa emócií a obáv. Vstupujte opatrne a iba na miesta, o ktorých presne viete, že sú bezpečné. Dôležité je skontrolovať najmä únik plynu, statiku domu, prípadne poškodenie elektrickej siete. Skôr ako začnete s odčerpávaním vody, vykonajte dôkladnú fotodokumentáciu pre svoju poisťovňu, z ktorej bude jasné, do akej výšky voda vystúpila a aké škody napáchala. Po odčerpaní vody zo zaplavených pivníc a studní odstráňte kontaminované potraviny a uhynuté zvieratá. 

Zabezpečte svoj domov poistením majetku

Komplexné poistenie nehnuteľnosti a domácosti je pri povodniach, záplavách a iných prírodných pohromách často jediným spôsobom, ako kompenzovať vysoké finančné výdavky súvisiace s odstraňovaním škôd a opravami na majetku. Dbajte na to, aby sa poistenie vzťahovalo nielen na samotnú nehnuteľnosť, ale aj na vybavenie vášho domova.

Poistenie majetku Bezstarostný domov od poisťovne Kooperativa zabezpečí krytie škôd na vašej nehnuteľnosti v prípade nečakanej živelnej pohromy – teda aj povodne a záplavy. Pri tomto type poistenia sa navyše neposudzujú povodňové mapy. Vaša adresa tak nemôže byť vylúčená z poistenia z dôvodu vyššieho rizika. Výhodou je, že ho môžete uzavrieť aj priamo z domu. V podobnej situácii sa oplatí mať aj havarijné poistenie – kryje totiž škody spôsobené zaplavením motorových vozidiel.

VIAC O POISTENÍ MAJETKU