Aj vy túžite rozbehnúť vlastný biznis, no neviete, ako na to? S podnikaním totiž nemáte väčšie skúsenosti. A jediné, čo ste doteraz rozbehli, bol váš bicykel a auto. Nevešajte hlavu, objavte spolu s nami čaro franchisingu a možno vás budú onedlho oslovovať „šéfe“.

O čo vlastne ide?

S pojmom franchising ste sa už možno stretli. Čo sa pod týmto magickým slovíčkom vlastne skrýva? Nie, franchising nesúvisí s Francúzskom, je to jedna z foriem podnikania. Jej podstata spočíva v poskytnutí obchodného mena, značky a podnikateľského know-how konkrétnemu subjektu (franchisantovi), a to formou odpredania licencie. Je teda skvelou podnikateľskou príležitosťou pre všetkých, ktorí majú ambície podnikať, no pritom nechcú začínať takpovediac od nuly. Na trh vstupujú so spoločnosťou, ktorá už má vybudované pevné základy, známe meno a stabilnú klientelu, preto si franchisant nemusí robiť vrásky s rozbehom podnikania. Nepotrebuje mať vedomosti o tom, ako postaviť neznámu značku na nohy vo svete tvrdej konkurencie a znášať všetky potenciálne riziká začínajúceho podnikania, ktoré sú s tým spojené. No ako sa vraví, nikomu pečené holuby len tak z neba nepadajú. Aby ste prišli takpovediac „na hotové“, je potrebné odkúpenie licencie, a teda značný vstupný kapitál.

Naskočte do rozbehnutého vlaku

Rozbúchalo sa vám pri predchádzajúcich riadkoch vaše dravé podnikateľské srdce? Potrebný kapitál by sa našiel, chuť byť sám sebe pánom hľadať ani nemusíte. Čo všetko by ste však mali pred podpísaním franchisingovej zmluvy vedieť? Franchisingovázmluva prakticky nemá pevný rámec vymedzený zákonom, stanovuje sa však na základe všeobecných pravidiel, ktoré by mala nevyhnutne obsahovať, ako napr. ustanovenia súvisiace s uzatvorením zmluvy, vymedzenie postavenia a rozsah pôsobnosti subjektov, ich práva a povinnosti počas trvania vzájomného vzťahu, aj podmienky a príčiny ukončenia spolupráce. Veľmi dôležitou zložkou franchisingu je najmä vzájomná dohoda o používaní obchodného mena, značky, sortimentu, ako aj celkového imidžu danej spoločnosti. Mnohokrát sa franchisant nechá uniesť vlastnou kreativitou a v snahe o inovatívnosť svojvoľne naruší koncept spoločnosti. Takéto kroky však majú často na franchisingové podnikanie veľmi negatívny dopad. Pamätajte, že franchising znamená prevzatie komplexného systému fungovania spoločnosti, osvojenie si jej praktík a postupov, ktoré nemáte za úlohu meniť, ale ďalej ich rozvíjať za účelom profitability.

Aby sa váš vlak nevykoľajil

Alfou a omegou úspešného podnikania na základe franchisingu je teda striktné dodržiavanie nastavených pravidiel danej spoločnosti, ktorej licenciu ste sa rozhodli odkúpiť. Síce vám odpadáva veľké riziko možného neúspechu spojeného s prerazením na trh, no ako každé podnikanie, tak ani franchising nemožno považovať za stopercentný a zaručený ťah na bránku. Pri podnikaní akéhokoľvek typu sa môžu vyskytnúť rôzne druhy komplikácií, ktoré treba hneď v úvode dôkladne zvážiť a pripraviť sa na ne. Ako sa vraví, šťastie praje pripraveným. Preto by ste sa mali na chvíľku zastaviť a zamyslieť sa nad poistením možných podnikateľských rizík. Vhodný typ poistenia určeného pre podnikateľov zabezpečí vašim smelým podnikateľským plánom bezpečnú cestu.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.