Diabetes Mellitus, ľudovo nazývaný cukrovka, je chronické ochorenie látkovej premeny cukrov, tukov a bielkovín, na ktoré v súčasnosti trpí už viac než 140 miliónov ľudí po celom svete a právom tak získalo označenie epidémia tretieho tisícročia. Poznáte jej hlavné príznaky a viete, ako proti tejto chorobe účinne bojovať? 

Poznaj svojho nepriateľa

Cukrovka. Sladký názov pre zákerné ochorenie, ktoré však život veľmi neosladí. Ako už vyplýva zo samotného názvu tejto choroby, jedná sa o poruchu látkovej premeny a vstrebávania cukrov. Hlavnú rolu pritom zohráva hormón inzulín, ktorý sa tvorí v podžalúdkovej žľaze – pankrease. Kým zdravý človek príjme potravu, ktorú jeho organizmus za pomoci inzulínu rozloží na jednoduché cukry – glukózu, organizmus cukrovkára má s produkciou inzulínu značný problém. Z tohto hľadiska rozlišujeme dva typy cukrovky – Diabetes Mellitus 1. stupňa a Diabetes Mellitus 2. stupňa. Cukrovka prvého stupňa je klasifikovaná ako autoimunitné ochorenie, pre ktoré je charakteristická nedostatočná tvorba inzulínu. Naopak cukrovka druhého stupňa je typickým prejavom civilizačného ochorenia a nesprávnej životosprávy, kedy sa inzulín síce tvorí, ale organizmus ho nevyužíva správnym spôsobom.

Aké sú príznaky cukrovky?

Príznaky cukrovky sú relatívne dobre rozpoznateľné. K prvotným prejavom, ktoré indikujú, že sa diabetes pravdepodobne prihlásil o slovo, býva opakovaný pocit neutíchajúceho smädu a sucha v ústach. Častým prejavom je aj zvýšená frekvencia močenia, najmä v noci. Prítomná je tiež únava, bez ohľadu na to, akú veľku fyzickú či psychickú námahu počas dňa vynaložíme. Mnoho pacientov sa zvykne sťažovať i na pocit svrbenia nôh, ktoré už ale zväčša signalizujú pokročilejší stav choroby. Pri dlhodobo neliečenej cukrovke sa môžu tieto prejavy zhoršiť natoľko, že hrozia vážne poškodenia končatín s fatálnymi následkami. Dochádza k poruche funkcií obličiek, ťažko hojivým infekciám a ranám na koži, či zhoršené videnie. Všetky tieto príznaky môžu mať veľmi vážne a nezvratné následky, preto je včasná diagnostika a následná liečba mimoriadne dôležitá a nemala by sa zanedbávať.

Diagnostika cukrovky a jej liečba  

Diabetes možno diagnostikovať priamo zo vzorky krvi. Nielen samotná diagnostika, ale i sledovanie stavu pacienta sa vykonáva pravidelným kontrolovaním hematologických hodnôt. Pre mnoho pacientov sa tak stane glukomer (prístroj na bezpečné odobratie vzorky krvi z prsta) ich každodenným spoločníkom. Na základe referenčných hodnôt lekár určí, o aký typ diabetu sa jedná a v akom štádiu vývoja sa aktuálne choroba nachádza. Kým niektorí pacienti sú odkázaní na podávanie inzulínových injekcií, iným postačí úprava stravy a zmena životosprávy. Treba však myslieť na to, že nielen človek vykazujúci príznaky tohto nepríjemného ochorenia, ale aj my všetci, aj keď momentálne v dobrej kondícii, sa musíme mať na pozore a pristupovať k svojmu telu zodpovedne. Prevencia je základ a preto by sme mali mať na zreteli nasledovné zásady zdravého životného štýlu:

  • Dostatočné množstvo pohybu a fyzickej aktivity,
  • Obmedzenie fajčenia,
  • Obmedzenie požívania alkoholických nápojov,
  • Obmedzenie požívania sladených nápojov,
  • Konzumácia zdravej a vyváženej stravy (veľa ovocia a zeleniny, rýb, obmedzenie presladených a presolených jedál),
  • Stráženie si telesnej hmotnosti (nepodliehať extrémnym výkyvom príbytku, resp. úbytku na váhe),
  • Eliminácia stresu a záťažových situácií.
zdrava-strava-zelenina-ovocie-cukrovka-diabetes

Ak budeme dodržiavať zdravý životný štýl, významne tým obmedzíme riziko vzniku akýchkoľvek civilizačných ochorení, vrátane cukrovky.