Zistenie, že vám vykradli obchod a spôsobili škody na vašom majetku nie je vôbec príjemné. Čo robiť skôr? S dobrým poistením si s tým poradíte.

Poistiť si svoj obchod je najmúdrejším krokom

Úmysly zlodejov sú väčšinou rovnaké – dostať sa dnu a odniesť si veci s čo najväčšou hodnotou. Neexistuje zaručený spôsob, ako im v tom zabrániť, môžete však urobiť niekoľko opatrení. Samozrejmým rozhodnutím, pokiaľ ide o obchod alebo predajňu, sú bezpečnostné systémy. Ani tie však niekedy nedokážu predajňu ochrániť pred zlodejmi. Dostatočne predvídavým riešením je preto investovať aj do poistenia, ktorého úlohou je udržať vaše podnikanie na nohách. Najlepšou voľbou je také poistenie, ktoré chráni nielen nehnuteľnosť, ale aj podnikanie ako také. Poisťovňa Kooperativa poskytuje podnikateľom komplexnú ochranu v balíku Profesionál. Toto poistenie kryje škody spôsobené krádežou, živelnými pohromami či dokonca všeobecnú zodpovednosť.

Vykradli vás? Zachovajte chladnú hlavu

Ak máte uzatvorené vhodné poistenie, stačí zachovať chladnú hlavu, zavolať políciu a následne škodovú udalosť nahlásiť poisťovni. Dôležité však je, aby ste sa nesnažili poškodený majetok uviesť do pôvodného stavu. Všetky škody je najprv potrebné zdokumentovať políciou. Dokumentácia „miesta činu“ je súčasťou dokladov potrebných pre nahlásenie škody. Oznámiť poistnú udalosť môžete prostredníctvom online formulára, alebo jednoducho aplikáciou Kooperativa Help. Tá je plne k dispozícii všetkým podnikateľom, aj tým, ktorí nie sú klientmi poisťovne Kooperativa.

Zistite, čo vám chýba

Po zdokumentovaní všetkých škôd je samozrejmé, že chcete vedieť, o čo všetko vás zlodeji pripravili. Ako prvé skontrolujte všetky miesta, kde ste uchovávali finančnú hotovosť – pokladňu, zásuvky alebo sejf. Následne zaevidujte materiálne škody, zamerajte sa na všetko, čo vám bolo odcudzené, prípadne poškodené. Poistenie Profesionál sa totiž vzťahuje aj na odcudzenie vecí krádežou alebo vlámaním, pri ktorom páchateľ preukázateľne prekonal prekážky chrániace poistenú vec. Nezabúdajte, že do poistného plnenia bude zahrnuté iba poškodenie, ktoré ste ohlásili príslušným orgánom polície a do poisťovne.

Materiálne veci nemusia byť jediné, čo môže byť odcudzené. Osobné údaje, know-how a dôležité dokumenty dnes až príliš ochotne umiestňujeme na internet, kde sú prístupné dlhým prstom šikovných hackerov. Dávajte si preto pozor na pochybné stránky, nezabúdajte na dvojstupňové overovanie svojich účtov a predovšetkým sa snažte čo najviac obmedziť zdieľanie dôležitých dokumentov online formou. Pre istou.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.