Zmyslom životnej poistky je po finančnej stránke ochrániť seba aj blízkych. Rovnaký zmysel má aj dôchodkové životné poistenie, ktoré vám pomôže užiť si bezstarostnú a zaslúženú jeseň vášho života. Prečo je dobré myslieť aj na toto poistenie?

Kedy je správny čas začať myslieť na budúcnosť?

Odpoveď na túto otázku vychádza z vlaňajších prieskumov, kedy sa priemerná hrubá mzda na Slovensku pohybovala okolo 940 €, pričom priemerný starobný dôchodok predstavoval len 430 €. Ak chceme v budúcnosti dostávať viac, musíme preto urobiť viacero krokov. Vo všeobecnosti máme dve možnosti: Zvýšenie vymeriavacieho základu (plat) alebo začať na dôchodok sporiť čím skôr aj individuálne.

Prečo investovať do dôchodkového životného poistenia Moja budúcnosť?

V otázkach dôchodkového sporenia mnoho ľudí cíti neistotu. Životné poistenie Moja budúcnosť sa však od ostatných poistení líši svojou flexibilitou. Toto poistenie zaručuje vyplácanie doživotného dôchodku a berie na vás ohľad aj v období platenia poistného. Dôchodkové životné poistenie môžete uzatvoriť do 55 rokov, no ak sa jedná o jednorazové poistenie, zmluvu môžete uzatvoriť do 62. roku života.

Flexibilné vyplácanie dôchodku

Výhodou poistenia Moja budúcnosť je voľba vyplácania dôchodku. Nemusíte čakať na konkrétny dátum, pred uzatvorením zmluvy sa sami rozhodnete, kedy a v akom množstve chcete dostávať peniaze. Môžete sa rozhodnúť pre:

    • doživotný dôchodok,
    • doživotný dôchodok s garantovaným obdobím výplaty 5, 10 alebo 15 rokov,
    • doživotný dôchodok s výplatou nespotrebovaného kapitálu v prípade úmrtia poisteného v období výplaty dôchodku,
    • doživotný dôchodok s výplatou dôchodku partnerovi v prípade úmrtia poisteného v období výplaty dôchodku,
    • možnosť vyplatenia kapitálovej hodnoty po 5 alebo 10 rokoch od začiatku výplaty dôchodku.

Moja budúcnosť na mieru každému klientovi

Finančná situácia sa mení, raz sme na tom lepšie, inokedy zas opačne. Dôchodkové sporenie Moja budúcnosť počíta s podobnými situáciami, preto berie ohľad na klienta v rôznych fázach poistného obdobia. Ak ste dlhšiu dobu práceneschopný, poistné vám bude vrátené a v prípade straty zamestnania vám bude vyplácaná časť rezervy. Na druhej strane, ak disponujete voľnými finančnými prostriedkami, jednoducho ich vložíte k svojmu sporeniu bez poplatkov. Poistenie „Moja budúcnosť“ berie do úvahy aj infláciu, ktorá upravuje cenu poistného. Rovnako flexibilné je toto poistenie aj z hľadiska vyplácania dôchodku: Nemusíte čakať na pravidelnú výplatu, ale môžete požiadať o jednorazové vyplatenie celého sporenia naraz, ešte pred začiatkom výplaty dôchodku.

Nejde len o dôchodok

V rámci dôchodkového poistenia Moja budúcnosť je vhodné zvážiť aj možnosti pripoistenia. Môžete sa poistiť v prípade trvalých následkov úrazu alebo smrti následkom úrazu. Poistenie  oceníte aj v prípade liečenia úrazu, denného odškodného za pobyt v nemocnici, odškodného za chirurgický zákrok alebo v prípade dennej dávky, ak ste práceneschopný. Rovnako sa môžete rozhodnúť pre pripoistenie, ktoré vás oslobodí od platenia poistného v prípade plnej invalidity. Ostatné možnosti pripoistenia nájdete TU.

Množstvo ľudí v produktívnom veku na dôchodok nemyslí, no súčasná situácia dokazuje, že táto otázka je čoraz pálčivejšia. Dôchodkové poistenie Moja budúcnosť je riešením, ako šetrenie na dôchodok zvládnuť.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.