Ste v očakávaní vášho prvého alebo ďalšieho potomka? Popri eufórii z nového člena rodiny má každá budúca mamička aj plnú hlavu povinností: návštevy u lekára, výber kočíka, chystanie výbavičky. K tomu všetkému treba myslieť na prácu, financie aj chod domácnosti.  Je však dôležité nájsť si čas a urobiť si prehľad, na čo všetko máte nárok.

Na čo myslieť vopred

Popri tom, ako budete chystať pre bábätko výbavu či zariaďovať izbičku, nezabudnite na úradné povinnosti. Väčšina administratívy spojená s narodením bábätka vás síce čaká až po pôrode, niektoré záležitosti je však nutné vybaviť už počas tehotenstva. V skratke vám pripomenieme tie najdôležitejšie:

  • Oznámenie zamestnávateľovi – zákon vyslovene neukladá ženám povinnosť informovať zamestnávateľa o tehotenstve. Ak tak však neurobíte, alebo budete oznámenie odkladať na neskôr, pripravíte sa o práva tehotnej zamestnankyne plynúce zo zákona.
  • Sociálna a zdravotná poisťovňa – pokiaľ ste zamestnaná, poisťovne o vašom odchode na materskú dovolenku informuje zamestnávateľ. Ak ste nezamestnaná, podnikáte, alebo ste študentka, dokumenty do poisťovní doručte osobne. Ak na materskú dovolenku prechádzate z rodičovskej dovolenky, je potrebné sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny odhlásiť z poberania rodičovského príspevku.
  • Výber pediatra – v pôrodnici od vás budú požadovať meno a adresu detského lekára, ktorý prevezme vaše dieťa do svojej starostlivosti. Zvážte jeho výber v predstihu. Zistite si referencie, ordinačné hodiny a aj to, či prvú poradňu s dieťaťom absolvujete doma, alebo v ambulancii.
  • Vyhlásenie o otcovstve – pokiaľ nie ste s s otcom dieťaťa manželia, zájdite spoločne na matriku v mieste vášho bydliska podpísať vyhlásenie o otcovstve. Súčasťou tohto tlačiva je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťatka. Ak tak urobíte ešte pred pôrodom, bude môcť otecko po narodení bábätka vybaviť všetky formality za vás, čo určite oceníte.

Materské

Materské je forma nemocenskej dávky, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Nárok na materské vám vzniká, ak ste boli za posledné dva roky nemocensky poistená a môžete ho poberať od nástupu na materskú dovolenku po dobu 34 až 43 týždňov (dĺžka závisí od počtu narodených detí a rodinného stavu matky). Výška materského je variabilná a vypočítava sa ako percentuálny podiel z denného vymeriavacieho základu. O materské je potrebné požiadať v Sociálnej poisťovni, keď vám váš gynekológ vystaví príslušné tlačivo (zvyčajne je to pri poslednej návšteve v jeho ambulancii). Oznámenie môžete zveriť vášmu zamestnávateľovi, alebo to môžete urobiť osobne. Presnú výšku materského vám Sociálna poisťovňa oznámi písomne po vybavení vašej žiadosti.

Štátne peňažné príspevky S narodením dieťatka sa spája aj nárok na štátne finančné príspevky. Tie vám pomôžu najmä na začiatku, kedy budete mať zvýšené náklady na kúpu kočíka, zariadenia izbičky alebo detskej výbavy. Vyplácanie dávok má na starosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho bydliska.

  • Príspevok pri narodení dieťaťa – ide o jednorazovú štátnu sociálnu dávku v maximálnej výške 829,86 eur pre dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní. V prípade, že sa vám narodili dvojičky, dávka sa ešte zvyšuje o 75,69 eur. Požiadať o ňu musíte na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
  • Prídavok na dieťa – ide o mesačný finančný príspevok vo výške 23,52 eur, ktorý vypláca ÚPSVaR až dovtedy, kým je dieťa považované za nezaopatrené, najviac však do jeho 25. narodenín.
  • Rodičovský príspevok– touto mesačnou dávkou vo výške 213,20 eur si vylepšíte váš rozpočet od chvíle, kedy prestanete poberať materskú, teda po ukončení 6. mesiaca od narodenia bábätka. Ak vychovávate vaše dieťa ako slobodná mamička, rodičovský príspevok začnete poberať po 37. týždňoch od pôrodu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zvyčajne vypláca rodičovský príspevok do tretieho roku dieťaťa. V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je možné jeho poberanie predĺžiť až do šiestich rokov dieťaťa.
  • Príspevok na starostlivosť o dieťa – o túto mesačnú dávku môžete požiadať, ak študujete alebo pracujete a vaše dieťa je zverené do starostlivosti inej osoby alebo zariadenia (detské jasle, škôlka, opatrovateľka a pod.). Dávka v maximálnej výške 280 eur nahrádza rodičovský príspevok a je vyplácaná do tretieho roku dieťatka, prípadne do šiestich rokov.

Bonus za  rodičovstvo z poistky

Ak máte uzatvorené individuálne zdravotné poistenie v komerčnej poisťovni, môžete ho využiť aj pri narodení vášho dieťatka. Z poistky Skoré uzdravenie  vám v poisťovni Kooperativa po predložení tlačiva a kópie rodného listu vyplatia jednorazový finančný bonus vo výške až 200 eur. Dobrou správou je, že ak má takéto poistenie aj váš partner, nárok na bonus za narodenie potomka máte obaja.Po narodení bábätka sa nezabudnite informovať o možnostiach poistenia detí. Svojej ratolesti tak napríklad môžete pomôcť pri vstupe do dospelosti.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.