Každý majiteľ motorového vozidla je zo zákona povinný platiť zmluvné poistenie. Kedysi sa poisťovne predbiehali v získavaní klientov výlučne nižšou cenou. Dnes je situácia iná. Dobré PZPéčko dokáže pokryť aj úraz vodiča, batožinu či dokonca škody na aute, ktoré vznikli po zrážke s divou zverou. Výhodou môže byť aj využitie bonusového a malusového systému, ktorý je zakotvený v novele zákona o poistení. Ako vlastne funguje?

Bonus

Bonus môžeme charakterizovať ako určitú výhodu. V prípade povinného zmluvného poistenia vám vďaka nemu poisťovňa zníži sadzbu poistného, pretože vám počas poistného obdobia nemusela preplatiť žiadne škody, ktoré ste spôsobili iným. V praxi to znamená, že čím viac rokov bez nehody, tým výhodnejšie cenové podmienky získate. Bonus je v súčasnosti štandardom, ktorý uplatňuje väčšina dobrých poisťovní.

Malus

Malus je opakom bonusu, a teda prirážka. Uplatňuje sa v prípade, že počas poistného obdobia poisťovňa vyplatila poistné plnenie (niekomu ste spôsobili škodu, ktorá bola preplatená z vašej zákonnej poistky). V takomto prípade vás poisťovňa zo zákona znevýhodní zvýšením základnej ceny poistného.

Zákon o poistení

Systém bonusu a malusu upravuje aj novela zákona o poistení. Tá hovorí, že pri stanovení výšky poistného poisťovateľ zohľadňuje celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti (prípadné nehody, havárie), a to zľavou na poistnom v prípade priebehu poistenia zodpovednosti bez škody alebo prirážkou k poistnému v prípade výplaty poistného plnenia z poistenia zodpovednosti.

Nie je jedno, kde uzavriete poistenie

Poisťovne vám vo väčšine prípadov za uzavretie PZP poskytnú množstvo benefitov. Niektoré zabezpečia poistenie pasažierov, iné neuplatňujú pri výpočte náhrady škody amortizáciu (opotrebenie vozidla). Uplatnenie amortizácie v praxi znamená, že ak bolo v servise staršie auto opravené novými náhradnými dielmi, poškodený musel doplatiť rozdiel medzi plnou cenou fakturovanou servisom a nižšou sumou, ktorú stanovila poisťovňa ako náhradu škody. Poisťovňa pri výpočte zohľadnila amortizáciu vymenených dielov. Pri väčších škodách sa výška doplatku mohla vyšplhať aj na stovky eur. Pri uzavretí zmluvy sa preto vždy najprv informujte o tom, aké výhody vám poisťovňa ponúkne a až potom sa rozhodnite.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.