Poistenie vo vzťahu k podnikaniu využijú prakticky všetky podnikateľské subjekty. Či už ide o začínajúce firmy, ktoré poistením kryjú riziká spojené s rýchlym rastom a následným úpadkom, živnostníci ručiaci za záväzky celým svojím majetkom, ale aj zabehnuté eseročky. Pre jednoduchú orientáciu v poistných produktoch sme pre vás spísali základné druhy poistení pre firmy.

Poistenie v začiatkoch podnikania

Štart novej firmy je vo väčšine prípadov spojený s nákupom rôzneho zariadenia v podobe strojov, kancelárskej techniky a pod. Aby ste svoj majetok chránili hneď od začiatku, mali by ste si ho poriadne poistiť. Zabezpečenie prevádzkovej techniky slúži predovšetkým na zníženie rizika, spôsobeného nečakaným fyzickým znehodnotením prístrojov, ktoré nevyhnutne potrebujete k svojej činnosti. Náhly výpadok výrobných strojov alebo počítačov v grafickom štúdiu môže spôsobiť oneskorenie dodania hotových objednávok, v dôsledku čoho stratíte dôveru klientov a znížite spoľahlivosť vlastnej firmy.

Poistenie voči krádeži a živlom

V každej firme môžeme nájsť vybavenie alebo tovar v hodnote stoviek či dokonca tisícok eur. Aby ste oň neprišli skôr, ako ho splatíte, uvedomte si jednoduchú rovnicu: Čím hodnotnejší majetok vlastníte, tým je atraktívnejší pre oči zlodejov a špekulantov. Zabezpečenie firmy prostredníctvom alarmu nie je stopercentné, ako by sa mohlo zdať, preto je rozumné majetok firmy dodatočne poistiť.

Ak máte šťastie a zlodeji sa vám oblúkom vyhýbajú, stále nemáte vyhrané. Príroda je stále dostatočne mocná na to, aby vás v momente pripravila o strechu výrobnej haly alebo kompletné elektrické vedenie. Stačí jedna búrka či blesk a vaša firma skončí v troskách. Poistenie proti živlom preto určite nepodceňujte.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Svoju firmu ste zabezpečili proti nečakanému poškodeniu, krádeži aj živlom. Teraz je načase vziať do úvahy aj zlyhanie ľudského faktora. Ak poskytujete služby, pri ktorých existuje šanca, že svojmu klientovi spôsobíte škodu, mali by ste využiť možnosť poistenia zodpovednosti za škodu alebo poistenia škôd spôsobených prevádzkovou činnosťou. Oba spomenuté produkty pokrývajú straty spôsobené vašou činnosťou na majetku zákazníka alebo obchodného partnera. Čo to znamená v praxi?

Predstavte si, že poskytujete služby v oblasti účtovníctva. Pri daňovom priznaní pre klienta urobíte nepozornú chybu, začo váš klient obdrží mastnú pokutu z daňového úradu. V tomto prípade je zodpovednosť na vašej strane, a tak musíte škodu uhradiť. Ak ste však uzatvorili niektoré z vyššie uvedených poistení, nemusíte mať obavy. Všetky poplatky totiž za vás zaplatí poisťovňa.

Pre niektoré profesie je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania povinné zo zákona. Ide najmä o činnosti ekonomických či právnych poradcov, ale aj veterinárov alebo prevádzkovateľov nákladnej dopravy. O konkrétnych možnostiach poistenia sa poraďte vo vašej poisťovni.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.