Rozhodnutie ísť v zamestnaní vlastnou cestou nie je nikdy jednoduché. Treba si premyslieť každý krok, investíciu a samozrejme zvážiť aj najvhodnejší spôsob, ako poistiť podnikanie proti nečakaným a nepríjemným situáciám.

Poznajte svoje možnosti

Možno si myslíte, že poistenie podnikania je záležitosťou výlučne veľkých spoločností. Nie je to však tak. Poistenie podnikania potrebujú prakticky všetky podnikateľské subjekty. Či už ide o začínajúce firmy, ktoré poistením kryjú riziká spojené s rýchlym rastom či nečakaným úpadkom, živnostníci ručiaci za záväzky celým svojím majetkom, ale aj zabehnuté eseročky.

Ochráňte svoj majetok

Ak uvažujete nad poistením podnikania, prvé, čo vám napadne, je poistiť si majetok. A celkom oprávnene. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené živelnými pohromami, ako sú povodeň, požiar, vietor či zosuv pôdy a taktiež kryje škody po výbuchu, údere bleskom alebo páde iného predmetu (napríklad lietadla). Samostatná kapitola je poistenie majetku proti vodovodným škodám napr. z prasknutého potrubia. V takom prípade pre podnikateľov platia rovnaké podmienky, ako pri poistení nehnuteľnosti.

V každej firme môžeme nájsť vybavenie alebo tovar v hodnote stoviek či tisícok eur. Čím hodnotnejší majetok vlastníte, tým je atraktívnejší pre oči zlodejov. Zabezpečenie firmy prostredníctvom alarmu nie je vždy stopercentné, ako by sa mohlo zdať, preto je rozumné majetok firmy poistiť pre prípad krádeže a vandalizmu.

Poistenie zodpovednosti chráni firmu i zamestnanca

Chrániť majetok je jedna vec, ale ochrániť firmu, jej reputáciu a celkový chod je rovnako dôležitá úloha. Pri samotnom podnikaní je dôležité brať do úvahy aj zlyhanie ľudského faktora. Ak poskytujete služby, pri ktorých existuje šanca, že svojmu klientovi spôsobíte škodu, mali by ste využiť možnosť poistenia zodpovednosti za škodu alebo poistenia škôd spôsobených prevádzkovou činnosťou.

Oba spomenuté produkty pokrývajú škody spôsobené vašou činnosťou na majetku zákazníka alebo obchodného partnera. Čo to znamená v praxi? Predstavte si, že poskytujete služby v oblasti účtovníctva. Pri daňovom priznaní pre klienta urobíte nepozornú chybu, začo váš klient obdrží pokutu z daňového úradu. V tomto prípade je zodpovednosť na vašej strane, a tak musíte škodu uhradiť. Pre niektoré profesie je dokonca poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania povinné zo zákona. Ide o profesie napríklad ekonomických či právnych poradcov, ale aj veterinárov alebo prevádzkovateľov prepravy tovaru.

Čo ešte si môžete poistiť?

To, čo si menší podnikatelia neuvedomujú, je výška možných finančných strát v prípade neplánovaného prerušenia prevádzky. Čiastočným alebo úplným zastavením prevádzky je znížená produkcia, čo môže viesť k stratám vyšším ako pri vecnej škode. Poistenie však kryje aj fixné náklady, ktoré sú potrebné na zastavenie činnosti – vrátane platov zamestnancov, nájomného, ale aj paušálnych poplatkov za plyn, vodu či energie.

Ako sa určuje cena poistného?

Cena za poistenie podnikania závisí od toho, čo a na akú sumu chcete mať poistené a aká je miera rizikovosti konkrétneho podnikania. Pri stanovení výšky poistného sa berie do úvahy aj druh podnikania, počet zamestnancov či výška ročného obratu. Napríklad ak vlastníte obchod s elektronikou, pripravte sa, že sadzba poistného proti krádeži bude vyššia ako napríklad pri prevádzkovaní cukrárne.

Uzatvoriť kvalitné poistenie je jedným z kľúčových spôsobov, ako zabezpečiť svoj biznis. Poistenie Profesionál od poisťovne KOOPERATIVA poistí hnuteľný, nehnuteľný aj prevzatý či prenajatý majetok. Navyše kryje škody, ktoré môže spôsobiť váš zamestnanec. Opýtajte sa špecialistov v poisťovni na najvhodnejšie poistenie vášho podnikania, aby ste eliminovali prípadné riziká a mohli sa nerušene venovať jeho ďalšiemu rozvoju.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.