Viete, čím bezpečne uhasíte horiaci sporák, trávu alebo vznietené auto či počítač? Čítajte pozorne. Neviete, kedy sa vám tieto informácie môžu zísť.

Nemusíte byť profesionálnym hasičom, aby ste dostali oheň pod kontrolu. Stačí dodržať zopár základných rád a z malého ohňa nemusí vzniknúť veľký. Nezabúdajte, že hasiace prístroje sú určené na likvidáciu začínajúceho požiaru. Nepreceňujte svoje sily a zbytočne neriskujte ak vidíte, že vás požiar môže ohroziť. Veľmi dôležité je použiť správny hasiaci prístroj na rôzne druhy požiaru. Neznalosť môže spôsobiť aj takúto extrémnu reakciu. Aby ste nespôsobili viac škody než úžitku, prečítajte si nasledujúci prehľad rôznych druhov hasiacich prístrojov a spôsobu ich použitia.

Práškové hasiace prístroje

Sú najpoužívanejšie hasiace prístroje. „Prášková stena”, ktorá sa použitím takéhoto prístroja vytvorí, výborne zmierňuje najmä sálavé teplo. Nakoľko prášok nie je toxický ani vodivý, jeho použitie je univerzálne. Dávať pozor si treba iba pri hasení zariadení s napätím nad 1000 Voltov a zariadení citlivých na prach.

Vodné a penové hasiace prístroje

Menej univerzálne, ale za to veľmi efektívne, sú vodné a penové hasiace prístroje. Prístroje na báze vody možno použiť len na hasenie tuhých látok, napríklad dreva, sena, listov a podobne. Ak ich chceme použiť v obývaných priestoroch, je potrebné pred samotným hasením odstaviť elektrický prúd. Penové hasenie sa dá využiť na hasenie pevných látok, ako aj na hasenie ropných látok a alkoholu.

Snehové hasiace prístroje

Ďalším typom hasiacich prístrojov sú tzv. snehové. Možno ich použiť na hasenie elektrických zariadení, tuhých látok, horľavých plynov a kvapalín. Naopak, použiť ich nemôžete, ak horia alkalické kovy.

Halónové hasiace prístroje

Menej využívanými sú halónové prístroje. Vhodné sú na hasenie veľmi citlivých zariadení, ktoré by sa inak mohli poškodiť. Používajú sa napríklad v doprave, serverovniach, laboratóriách, knižniciach, múzeách a skladoch. Pozor! Halónové hasiace prístroje nepoužívajte v nedostatočne vetraných priestoroch. Takéto hasenie by mohlo ohroziť vaše zdravie.

Po každom použití hasiaceho prístroja zaistite jeho opätovné naplnenie alebo jeho výmenu. Na každom hasiacom prístroji sa nachádza jednoduchý návod na použitie v piktogramoch. Hoci slovenské zákony neukladajú povinnosť vybaviť ním vašu domácnosť či auto, mali by ste takúto možnosť prehodnotiť. Ceny tých najlacnejších začínajú už na sume 20 eur. Pokojnejší spánok zaručí aj poistenie domácnosti, prípadne automobilu, vďaka ktorému môžete mať nárok na odškodnenie v prípade požiaru.

Každý prenosný hasiaci prístroj je označený piktogramami znázorňujúcimi jednotlivé triedy požiarov označených písmenami. Ak je trieda požiarov zobrazená aj na vašom hasiacom prístroji, je práve ten vhodný na hasenie požiaru danej látky. Triedy požiarov su rozdelené do týchto skupín A – pevné látky, B – kvapaliny, C – plyny, D – kovy.

Ako uhasiť požiar a dostať ho pod kontrolu 2

Zopár praktických rád na záver:

  • Horiacu panvicu stiahnite zo šporáku a nechajte vychladnúť. Určite na jej zahasenie nepoužívajte vodu.
  • Vznietený olej v rúre najlepšie uhasíte tak, že rúru vypnete, necháte vychladnúť a neotvárate dvierka – prísun kyslíka by podporil horenie. Ak je to nevyhnutné, môžete použiť hasiacu deku, alebo snehový hasiaci prístroj.
  • Horiacu sviečku naozaj nikdy nenechávajte bez dozoru.
  • Zápalky a zapaľovače odkladajte mimo dosahu detí.

Veríme, že bol tento článok pre vás užitočný a aj napriek tomu vám prajeme, aby ste tieto vedomosti nemuseli nikdy využiť v praxi. 🙂

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.