Ocitnúť sa v situácii, kedy si váš zdravotný stav vyžaduje operáciu, nie je za žiadnych okolností nič príjemné. Či už sa jedná o plánovaný alebo neplánovaný zákrok, zrejme vám s ním vzniknú určité finančné straty. Ak ste však poistený, nemusí byť táto situácia nezvratná.

Operácia

V prípade, že disponujete poistením Skoré uzdravenie od Kooperativy, bude vám pri operácii, zavinenej úrazom alebo chorobou, vyplatená vopred dohodnutá suma, pohybujúca sa od 2 000 do 100 000 eur. Jej výška závisí od typu operácie, samotného úrazu, jeho prípadných komplikácií, priebehu hojenia, trvalých následkov a podobne, bez ohľadu na to, či bol zákrok vykonaný na Slovensku, alebo v zahraničí. Využiť ju môžete podľa vlastného uváženia napríklad aj na rehabilitáciu, pobyt v nemocnici, uzdravovanie, nadštandardné služby v zdravotníckych zariadeniach alebo ako náhradu za výpadok pravidelného príjmu. Dobrú správu máme pre budúce mamičky. Za operačný zákrok považujeme napríklad aj cisársky rez, čiže má nárok na výplatu dohodnutej sumy v prípade sekcie. Navyše pre obidvoch poistených rodičov je pripravený aj jednorazový príspevok k narodeniu dieťaťa vo výške 200 a 200 eur.

Možnosti pripoistenia k poisteniu Skoré uzdravenie

Úrazy v domácnosti alebo pri športoch nie sú ničím výnimočným. V mnohých prípadoch si vyžadujú aj odbornú lekársku pomoc. Lekár vás ošetrí, zdokumentuje váš stav a určí vhodnú liečbu.  Po liečbe oceníte uzatvorené pripoistenia a možnosť ďalšej finančnej kompenzácie úrazu. Vybrať si môžete napríklad preplatenie času nevyhnutného liečenia úrazu, dennú dávku v prípade práceneschopnosti, denné odškodné za pobyt v nemocnici alebo invaliditu. Akékoľvek pripoistenie si vyberiete, dokumentácia pre vás bude veľmi dôležitou súčasťou. Nezabúdajte na fotografie, lekárske, ale aj policajné správy, v prípade, že boli vyhotovené.

Ak nemáte poistenie

Odškodnenia sa v niektorých prípadoch môžete dožadovať dokonca aj v prípade, že poistenie nemáte. Ak váš úraz preukázateľne zaviní iná osoba, napríklad spadnete na neupravenom chodníku, nezabudnite miesto zdokumentovať, aby ste sa mohli domáhať náhrady. V takomto prípade sa môžete dožadovať odškodnenia za bolesť, poškodené veci (napríklad oblečenie alebo mobil), dobu liečenia a ušlý príjem počas práceneschopnosti.

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.