Jar nie je len obdobím, kedy sa opäť prebúdza život, ale aj časom, kedy treba očakávať možný príchod jedného z najobávanejších živlov. Povodne už, bohužiaľ, patria k prejavom prírody, s ktorými Slováci v ohrozených oblastiach musia počítať. Vtedy sa toľko milovaná voda zmení na nekontrolovateľného ničiteľa, ktorý so sebou berie komfort, šťastie, a často aj zdravie. Ak bývate v ohrozených oblastiach, uistite sa, že si tento článok prečítate do posledného riadku.

Kvapka ku kvapke…

Od deväťdesiatych rokov sa s fenoménom jarných záplav stretávame v pomerne pravidelných intervaloch aj u nás. Môže za to najmä nárazovo sa topiaci sneh a dlhotrvajúce jarné dažde, ktoré sú prejavmi zmeny klímy. Okrem nej, riziko záplav zvyšujú aj masívne odlesňovania a neefektívne hospodárenie s lesnými pozemkami. Kde nie je les, tam nemá vodu z kopcov čo zadržiavať. Aj keď pokusy o minimalizovanie ekologických dopadov prichádzajú z každej strany, je tento proces stále veľmi pomalý. Bohužiaľ, nič nenasvedčuje tomu, že by malo prísť k výraznému zlepšeniu, a preto je dôkladná príprava určujúca. Viete ako na veľkú vodu?

Zoznámte sa s prvou obrannou líniou

I keď sú povodňovým dopadom vystavované aj mestá, najväčšie riziko majú stále obce a dediny v horských oblastiach a v povodiach riek a potokov. Tie v jarnom období nápor vody často neudržia a z korýt tokov sa vyplaví nebezpečný živel.
Tomu by v prvom rade mali zabrániť obecné prvky ochrany. Aj preto v posledných rokoch dochádza k výstavbám hrádzí, priehrad či regulovateľných vodných nádrží. Hľadajú sa nové metódy krajinného inžinierstva a urbanizmu, ktoré by prirodzeným spôsobom čo najviac dokázali zadržiavať vodu v krajine. Kultivujú sa vodné toky, aby bol ich chod čo najplynulejší a pripravený na nápor. Aj tak to, bohužiaľ, často nestačí.

Buďte pripravený na všetko

Keď už dôjde k tretiemu stupňu povodňovej aktivity – k stavu ohrozenia – mali by ste poznať tieto základne postupy.
• Nečakajte, kým bude neskoro, a oboznámte sa s povodňovými plánmi obce dopredu.
• Ak žijete v ohrozenej oblasti, je dobré zásobiť sa vrecami s pieskom, ktoré sú v prípade núdze nenahraditeľné.
• Rovnako tak vo výbave nesmie chýbať ani výkonné čerpadlo, dostatočné množstvo fólií všetkých rozmerov, dosiek a nepremokavého materiálu od výmyslu sveta.
• Cennejšie vybavenie domu v čase ohrozenia premiestnite na vrchné poschodie alebo ak máte alternatívu dočasného presťahovania drahých vecí, využite ju.
• V prípade, že nemáte možnosť preparkovať auto mimo ohrozenia, môžete vozidlo ochrániť pomocou špeciálnych vakov.
• Vodeodolné puzdrá poslúžia dobre aj pre potrebné doklady a peniaze, ktoré neskôr rozhodne budete potrebovať.

Naučte sa v tom plávať

Prvým pomyselným vreckom piesku, ktoré by si mal každý v ohrozenej oblasti zabezpečiť, je takpovediac nepremokavé poistenie nehnuteľností. Nájsť to pravé, ktoré v prípade potreby ponúkne čo najlepšie krytie, nie je jednoduché, a preto jeho výberu venujte dostatočne veľa času, alebo sa obráťte na najspoľahlivejšie. Šanca, že počas povodne príde k poškodeniu majetku je, bohužiaľ, naozaj veľká. A aká veľká je pravdepodobnosť, že sa stretnete s týmto živlom? Na to si už musíte odpovedať sami, ale buďte k sebe úprimní.