Titulok, ktorý rozhodne nie je nereálny. Učiť prvú pomoc je nevyhnutné už od útleho veku. Sú to totiž práve deti, ktoré často bývajú svedkami nehôd rovesníkov a je dôležité, aby vedeli, čo v takomto prípade robiť.

Malí veľkí záchranári

Úrazy alebo malé poranenia sa stávajú každému z nás a práve mladí ľudia, osobitne deti, sú skupinou, ktorá k úrazom prichádza veľmi často. Ročne utrpí úraz viac ako 200 000 mladých ľudí. Podľa OZ Rescue Team Slovakia sa najčastejšie zrania doma, nasleduje športovisko a dávať pozor si treba aj v škole alebo na ceste. Keďže veľakrát sú to práve deti, ktoré sú na mieste úrazu ako prvé, je mimoriadne dôležité, aby dokázali privolať pomoc. Ideálne je, ak dokážu rozpoznať vážnosť zranenia a ovládajú základné úkony na stabilizáciu zraneného.

Prvá pomoc v školách

V školách nie sú kurzy prvej pomoci zahrnuté do učebných osnov a deti sa so zásadami poskytovania prvej pomoci stretávajú skôr náhodne, dokonca až na výcvikových kurzoch k vodičskému preukazu. Systematická príprava by pritom výrazne pomohla zvýšiť znalosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci.

Našťastie sa deti s prvou pomocou môžu oboznámiť aj vďaka špecializovaným školeniam, ktoré pripravila poisťovňa Kooperativa v spolupráci s neziskovou organizáciou Falck. V rámci projektu, ktorý nesie názov „Pomáhať nebolí, nebolieť pomáha“, tento školský rok vyškolia viac ako 3 600 detí v 40 školách po celom Slovensku.

Pomóóóc, Mišo si zlomil nohu

Na kurzoch sa deti hravou interaktívnou formou dozvedia, čo robiť v prípade menších úrazov, odrenín, ale aj zlomenín a pri život ohrozujúcich zraneniach. Naučia sa rozpoznať vážnosť úrazu a zistia, kedy a ako správne zavolať záchranku. Praktické vedomosti, ako ošetriť podvrtnutý členok, poštípanie hmyzom alebo úpal, sa im rozhodne zídu. Postupy prvej pomoci si deti osvoja na plyšovom medveďovi Mišovi. Lepšie si tak zapamätajú, že pri prvom kontakte s postihnutým treba zistiť, či je pri vedomí, skontrolovať vitálne funkcie a v závislosti od jeho stavu zavolať záchranku alebo mu inak pomôcť. V prípade potreby by po absolvovaní kurzu mali dokonca ovládať základy resuscitácie.

Zásady pri poskytovaní prvej pomoci

Ak sa popri čítaní sami pýtate, či by ste v prípade krízovej situácie vedeli, čo robiť, zapamätajte si nasledujúce pravidlá.

Vyšetrenie postihnutého
  • Reakcia na oslovenie, zatrasenie alebo uštipnutie.
  • Naklonenie sa nad postihnutého, či je alebo nie je počuť, cítiť dýchanie a či sú vidieť dýchacie pohyby.
  • Ak nie je prítomné dýchanie, ide o zástavu srdca a treba začať resuscitovať.
Život zachraňujúce úkony
  • Uvoľnenie, spriechodnenie dýchacích ciest – záklon hlavy.
  • Záchranné dýchanie (v prípade, že hrozí nebezpečenstvo zachraňujúcemu, ten ho nemusí vykonávať),
  • Stláčanie hrudníka – masáž srdca. Frekvencia stláčania je 100 – 120 stlačení za minútu, hĺbka 5 – 6 cm. U dospelého stláčame v strede hrudného koša, v pomyselnej spojnici prsných bradaviek. U dieťaťa to môže byť približne o jeden centimeter nižšie. Ak je to v závislosti od veľkosti dieťaťa potrebné, stláčame len dvoma prstami, prípadne len jednou rukou. V každom prípade je ale dôležité mať ruky napnuté v lakťoch.
  • Frekvencia je 30:2, teda 30 stlačení na 2 vdychy. U dieťaťa sa začína 5 úvodnými vdychmi.
  • Zastavenie závažného krvácania.

Lepšie  je vedieť poskytnúť prvú pomoc a nikdy to nevyužiť, ako naopak. Prajeme Vám, aby vás rizikové situácie obchádzali zďaleka.

 

Tento obsah vám prináša poisťovňa KOOPERATIVA.